Goclever DVR FULL HD 2 Инструкция по эксплуатации онлайн [14/19]
14
Podstawowa Obsługa
Przycisk/ikona
Objaśnienie
Przycisk zasilania (włącz/wyłącz urządzenie)
Ikona trybu nagrywania (naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć tryb)
Ikona trybu wykonywania zdjęć (naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć tryb)
Ikona trybu odtwarzania (naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć tryb)
Ikona nagrywania w toku
Informacja: Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU aby przejść do Ustawień Systemu.
Nagrywanie i Wykonywanie Zdjęć
Upewnij się, że ikona trybu nagrywania jest widoczna w lewym, górnym rogu ekranu.
Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Ikona nagrywania zacznie
pulsować. Naciśnij przycisk OK ponownie, aby zakończyć nagrywanie.
Upewnij się, że ikona trybu wykonywania zdjęć jest widoczna w lewym, górnym rogu
ekranu. Jeżeli ikona nie jest widoczna, naciśnij przycisk MODE. Następnie naciśnij
przycisk OK, aby wykonać zdjęcie.
Tryb Odtwarzania
Upewnij się, że ikona trybu odtwarzania jest widoczna w lewym, górnym rogu ekranu.
Jeżeli ikona nie jest widoczna, naciśnij przycisk MODE (naciśnij przycisk MODE
dwukrotnie, jeżeli urządzenie jest w trybie nagrywania wideo).
Widoczna na ilustracji ikona oznacza, że możliwe jest odtwarzanie nagranych plików.
Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk “w górę” lub w
dół”, aby zmienipoziom głośności. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu usuwania
plików.