Goclever DVR FULL HD 2 Инструкция по эксплуатации онлайн [13/19]
13
Ładowanie Baterii
1. Ładowarka samochodowa – urządzenie może być ładowane poprzez ładowarkę
samochodową nawet gdy silnik pojazdu jest wyłączony
2. Ładowarka USB – ładowanie urządzenia poprzez połączenie z komputerem
Karta Pamięci
1. Umieść kartę pamięci w gnieździe kart pamięci (patrz ilustracja)
2. Aby wysunąć kartę pamięci, lekko ją naciśnij, a następnie wyciągnij z gniazda
Informacja: Proszę korzystać z kart pamięci o szybkim transferze.