Protherm JAGUAR 24 JTV Инструкция по монтажу онлайн [54/96]
54
JAGUAR 11
Жылу жүктемесі (макс.) кВт 12
Жылу өнімділігі (макс.) кВт 11
Жылу жүктемесі (мин.) кВт 10,5
Жылу өнімділігі (мин) кВт 9,2
100% өнімділік кезінде тиімді КПД (80/60°С) % 88,2
30% жүктеме кезінде тиімді КПД (кері желі 47°С) % 90,2
Ең аз өнімділік кезінде тиімді КПД % 88
JAGUAR 24
25,3
23,5
10,5
9,2
93
90,2
88
Түтін шығу/ауа жүру жүйелерінің типтері С12-С32-С42-С52
Газ типі ІІ2Н3+
Қазанға кіруде газдың қысымы (табиғи газ) мбар 13-20
Қазанға кіруде газдың қысымы (сұйылтылған газ
пропан бутан)
мбар 30
Шілтері қақпағы мм 1,30 (табиғи
газ, 20-13 мбар)
0,79
(сұйылтылған
газ пропан-
бутан, 30 мбар)
1,30 (табиғи
газ, 20-13 мбар)
0,79
(сұйылтылған
газ пропан-
бутан, 30 мбар)
Қақпақтағы газ қысымы (табиғи газ, 13-20 мбар) мбар Макс. 3,0
Мин. 2,3
Қақпақтағы газ қысымы (сұйылтылған газ пропан-
бутан, 30 мбар)
мбар Макс. 6
Мин. 5
Газ шығыны (табиғи газ, 13-20 мбар) макс./мин. м
3
/сағ Макс. 1,39
Мин. 1,26
Газ шығыны (сұйылтылған газ пропан-бутан,
30 мбар) макс./мин.
кг/сағ Макс. 0,55
Мин. 0,38
Макс. 12,2
Мин. 2,3
Макс. 27,8
Мин. 5
Макс. 2,73
Мин. 1,14
Макс. 1,024
Мин. 0,440
Электрмен қамту В/Гц 220 - 240 В 50 Гц
Ең көп энергия тұтыну Вт 98
Ортаның азот қышқылдарымен ластану класы 3
Қорғаныс деңгейі ІРХ 4 D
Корпустың өлшемі 24/28 кВт мм
280(T)x410(E)x700(B) 280(T)x410(E)x700(B)
Беруші жылыту желісінің ең жоғары температурасы °С 85
ЫСҚ ең жоғары температурасы °С 64
Жұмыс қысымы (бар) Макс.
номинал
(мин)
3
1,5
(0,8)
30°ΔТ кезінде ыстық су шығыны л/мин. 10,7 10,7
Тұрмыстық су беру қысымы (бар) Макс.
Мин.
8
(0,25)
Кеңейткіш бак көлемі л 7
Кеңейткіш бактың зарядалды қысымы бар 1
Түтін шығару келте құбырының диаметрі мм 100-80
Ауа құбырының диаметрі мм 60-80
Желдеткіштің дроссельдік шайбасы 60/100) Ø(мм) 24 кВт
Прессостат Па 40/25
Шығатын газдар шығыны (макс./мин.) г/с 13,89/14,04
Жану өнімінің температурасы (макс./мин.) °С 106,7/94,3
Түтін шығу/ауа құбырының макс.ұзындығы С12 М 5 (60/100)
Түтін шығу/ауа құбырының макс.ұзындығы С32 М 5,5 (60/100)
Ауа құбырының макс.ұзындығы С42, С52 М 10 (80/80)
Түтін шығару келте құбырының тік учаскесінің
мин.биіктігі
мм -
Иіннің балама ұзындығы 45° (60/100)
Иіннің балама ұзындығы 90° (60/100)
м 0,5
1,0
Таза салмағы кг 29,5
Жалпы салмағы кг 32
24 кВт
40/25
13,89/14,04
106,7/94,3
5 (60/100)
5,5 (60/100)
10 (80/80)
-
0,5
1,0
29,5
32