Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [10/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
10
On/o – приєднайте прилад до стандартної елек-
тромережі 220 В/50 Гц. Дисплей ввімкнеться на 2
секунди і вимкнеться. Натисніть клавішу On/o –
засвітиться індикатор «Operating».
Пар не з’явиться
одразу, бо знадобиться до 15 хвилин доки, база на-
повниться водою до необхідного рівня.
Не використовуйте прилад з порожнім резервуаром для води.
Delaу start режим «Auto-ON» дозволяє запрограмува-
ти прилад на автоматичне включення.
На вимкне-
ному
пристрої один раз натисніть кнопку «Preset»,
на дисплеї засвітиться 01:00. Прилад почне зво-
ротний відлік та увімкнеться через 1 годину. Функ-
ція дає можливість програмування до 24 годин з
інтервалом в 1 годину.
Mist output – прилад ввімкнеться з найменшим
рівнем продуктивності. Одноразове натиснення
кнопки Mist підвищить рівень продуктивності до
LOW, подвійне – до MEDIUM, потрійне – до HIGH.
Четверте натиснення поверне прилад до початко-
вого найменшого рівня продуктивності.
7. Використання приладу
7
Встановіть подвійний розпилювач у верхній частині баку,
щоб легко контролювати напрям водяної пари.
1
2
3
Auto-OFF – для використання функції автоматичного ви-
мкнення приладу натисніть кнопку Auto-OFF.
Це встановить таймер, що вимкне прилад в залеж-
ності від обраного проміжку часу від 1 до 24 годин з
інтервалом в 1 годину.
4