Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [9/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
9
Завжди вимикайте прилад з електромережі перед тим, як від’єднати резервуар
для води. Не торкайтесь води, що знаходиться в базі.
6. Підготовка приладу до використання
1
2
4
3
5
6
Перед заповнення резервуару
для води, видаліть розпилювач.
Для того щоб, від’єднати зволо
жувач від основи,
ручку у верхній частині баку
Перегорніть резервуар та
шляхом обертання проти
годинникової стрілки.
підніміть
та потяніть догори.
від’єднайте зворотний клапан
Наповніть резервуар чистою
прохолодною водою. Не вико
ристовуйте занадто холодну
воду, це може спричинити
тимчасову втрату працездатності
приладу. Не використовуйте
теплу або гарячу воду, також не
додавайте жодних добавок, це
може спричинити пошкодження
приладу та припинення
гарантійних зобов’язань.
Приєднайте зворотний клапан на
місце шляхом обертання за годин-
никовою стрілкою до упору. Пере
-
верніть резервуар та переконайтесь
у відсутності течі з-під зворотного
клапана, в разі виявлення течі – зні-
міть та знову приєднайте зворотний
клапан.
-
Підніміть в гору ручку, поставте
резервуар на основу зволожувача,
переконайтесь в правильному та
надійному стикуванні поверхонь
резервуара та бази, та вставте
назад розпилювач.