Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [2/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
2
ЗМІСТ
1. Призначення приладу.....…………………………………………….…..3
2. Принцип роботи приладу………………………………………………4
3. Експлуатаційніобмеження……...……………………………………….4
4. Характеристики………………………………………………….………..7
5. Складові частини приладу…………………………………………...8
6. Підготовка приладу до використання…….....………………………9
7. Використання приладу……….………………………………………..10
8. Технічне обслуговування приладу…..………………………………12
9. Догляд за приладом………………….........………………………….12
10. Можливінесправностіташляхиїхусунення…......……..…………15
11. Умовитранспортуваннятазберігання…....…………………………16
12. Правила утилізації……………………………………………………....16
13. Гарантійний талон……………………………………………………....17
14. Адресисервіснихцентрів……………………………………………....20
Гарантійний талон Гарантійний талон