Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [3/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
3
Шановний покупцю! Вітаємо Вас з придбанням нового
ультразвуковогозволожувачаповітря.Приправильномувикористаннівін
прослужитьВамдовгіроки.
Ця інструкція з експлуатації зволожувача призначена для
ознайомлення користувача з приладом. Будь ласка, уважно прочитайте
нижченаведену інформацію. Вона містить важливі вказівки із заходів
безпеки, експлуатації та обслуговування зволожувача. Подбайте про
збереженняцієїінструкції,іякщозволожувачпереходитьувласністьіншій
особі,передайтеїїразомзприладом.
Увага! Недотримання інструкцій може бути причиною уражень
електричним струмом, призвести до пожежі та/або серйозних тілесних
ушкоджень.
Документація, що входить в комплект поставки, при втраті не
відновлюється.
Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики
тадизайнвнаслідокпостійногоудосконаленняпродукціїбездодаткового
повідомленняпроцізміни.
1. Призначення приладу
Нормальнавологістьповітряєоднієюізжиттєвонеобхіднихумов
для підтримання здоров’я людини. Повітря завжди містить водяну пару.
А відносна вологість повітря залежить від температури навлокишнього
середовища. Чим вища температура, тим більше водяної пари може
міститисьуповітрі.Відповідно,підвищуючитемпературу,миавтоматично
знижуємо відносну вологість. Тобто,за законами термодинаміки,повітря
автоматично стає сухішим. У сучасних залізобетонних та цегляних
будівлях,особливовзимовийчас,якправило,спостерігаєтьсязнижений
рівеньвологості.
Недостатньовологеповітряпризводитьдовисушуванняслизової
оболонки, що в свою чергу є причиною тріскання губ, подразнення
очей, сприяє розвитку інфекцій і захворювань дихальних шляхів,
викликає загальну втому, призводить до підвищення втоми очей і
погіршення концентрації уваги, негативно впливає на стан домашніх
тварин та кімнатних рослин, призводить до посилення пилоутворення
та підвищення електростатичного заряду синтетичних тканин, а також
килимівтасинтетичнихпокриттівдляпідлоги,призводитьдопошкодження
меблів із деревини та особливо паркетних підлог, негативно впливає
на налаштування музичних інструментів. Недостатньо вологе повітря,
особливо під час опалювального сезону, викликає сухість шкіри і, як
наслідок,виникаєподразнення,щоєпричиноючастихзастуд,ангініт.д.
Зволожувачі підтримують необхідний рівень вологості у приміщенні для
захистуВашогоздоров’я.
Ультразвуковийзволожувачповітря–цеприлад,призначенийдля