Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [15/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
15
перетворювач
резервуар
для води
10. Можливі несправності та шляхи їх усунення
Несправність Можлива причина Шляхи усунення
Зволожувачнепрацює
Приладнепідімкненийдо
електромережі
Підімкнітьприладдоелектромережі
Відсутнійструмвелектромережі
Перевіртенаявністьструмув
електромережі
Немаєвізуально
видимогозволоження
Приладнепідімкненийдо
електромережі
Підімкнітьприладдоелектромережі
Закінчиласьводаурезервуарі Наповнітьрезервуарводою
Дисплейсвітиться,
алеприладнепрацює
(невідбувається
розпилення)
Немаєводиурезервуарі Наповнітьрезервуарводою
Занадтобагатоводиурезервуарі Відлийтетрішкиводизрезервуара
Слабкезволоження
Забагатоводиурезервуарі
Вилийтечастинуводизрезервуарата
щільнозакрийтекришкурезервуара
дляводи
Забрудненийперетворювач Очистітьперетворювач
Водазанадтобруднааботривалий
часзнаходиласьурезервуарі
Очистітьрезервуарізамінітьводу
Існуєвеликарізницяміж
показникамивологості
надисплеїтареальною
вологістю
Отвірдлявентиляціїблока
забрудненийпилом
Прочистітьотвір
Приладвстановленийбілявікначи
поручзвентиляційнимотвором
Переставтеприладчизакрийтевікно
Неприємнийзапах
водяноїпари
Новийприлад
Відкрийте резервуар для води
і залиште його на 12 годин у
прохолодномутемномумісці
Вода,якуВизалиливрезервуар,
невідповідаєстандартамГОСТ
2874-82
Очищайтеприладвідповіднодо
інструкціїтапереконайтесьвтому,
щовода,якуВизаливаєтеуприлад,
чистаінеміститьароматичнихабо
іншихдобавок.Рекомендується
використовуватидистильовануводу
Укамерізволоженнянакопичився
бруд
Давнонеочищувавсярезервуардля
водиабокамеразволоження
Водабруднаабовонатривалийчас
знаходиласьурезервуарі
Очистітьрезервуарізамінітьводу
Залишкимиючогозасобувкамері
випаровуваннячирезервуарідля
води
Поганопомитакамеразволоженнячи
резервуардляводипіслячищення.
Щеразсполоснітькамерута
резервуардлязволоження
Шумводи
Перепускнийклапандодаєвкамеру
зволоженняізрезервуаранеобхідну
кількістьводи
Ценеперебійуроботіприладу.Як
тількикамеранаповнитьсяводою,
шумприпиниться
Випаданнябілогоосаду
навколозволожувача.
Виробивсяресурскартриджа
(іонообмінногофільтру)дляводи
Замінітькартриджабоперевірте
жорсткістьводи