Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [16/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
16
Несправність Можлива причина Шляхи усунення
Нехарактернішуми
Резонансвідповерхні,наякій
знаходитьсяприлад
Розмістітьприладнастійкій
поверхні
Резонанснийефектчерез
невеликукількістьводиу
резервуарі
Долийтеводуврезервуар
Не відкручується
кришка
Надтоміцнозакрученакришка
резервуара
Додайтерідкемилонапрокладку
кришки
11. Умови транспортування та зберігання
11.1. Зволожувачівупаковцівиробникаможутьтранспортуватисявсіма
видами критих транспортних засобів при температурі від -20 до
+40°Сівідноснійвологостіповітрянебільше80%,звиключенням
ударівіпереміщеньусерединітранспортногозасобу.
11.2. Зволожувачі повинні зберігатися в упакуванні Виробника у сухих
опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього
середовищавід+5до+40°Сівідноснійвологостіповітрянебільше
80%.
11.3. Не допускається зберігання зволожувачів у приміщеннях разом
з рідинами й речовинами, пари яких можуть викликати корозію
елементівконструкціїтапошкодитиізоляціюпровідників.
12. Правила утилізації
Приладнеміститьматеріалів,щовимагаютьспеціальнихтехнологій
утилізації.
Прививодізексплуатаціїприладпідлягаєрозбираннюзнаступним
сортуваннямломапогрупахнакольорові,чорніметалийнеметалитаїх
утилізаціївідповіднодонорм,правиліспособів,щодіютьумісціутилізації.
Вирібнеміститьдорогоціннихметалів.