LG 42LN542V Инструкция по эксплуатации онлайн [40/100]
8 ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР
ҚАЗАҚША
Өнімді қуат сымын қабырға розеткасына қосу немесе шығару арқылы қосып/
өшірмеңіз. (Штепсельдік ұшты қосқыш ретінде пайдаланбаңыз.)
Бұл механикалық ақаулық немесе сымнан электр тогының соғуына əкелуі
мүмкін.
Өнімнің шамадан тыс қызуын болдырмау үшін төмендегі орнату туралы
нұсқауларды орындаңыз.
- Өнім мен қабырғаның арасындағы қашықтық 10 cм көбірек болуы керек.
- Өнімді желдетілмейтін жерге (мысалы, кітап сөресіне немесе шкафқа)
қоймаңыз.
- Өнімді кілем немесе жастық үстіне орнатпаңыз.
- Ауа тесігін төсемнің немесе перденің жауып тұрмағанын тексеріңіз.
Əйтпесе, бұл өртке əкелуі мүмкін.
Теледидарды ұзақ уақыт қарап отырған кезде желдеткіш тесіктеріне
қолыңызды тигізбеңіз, себебі олар ыстық болуы мүмкін. Бұл өнімнің жұмыс
жағдайына əсер етпейді.
Құрылғының сымын жиі тексеріп тұрыңыз. Егер ол зақымдалғанын немесе бұзылғанын
көрсеңіз, сымды ажыратып, құрылғыны бұдан əрі пайдаланбаңыз жəне сымды өкілетті қызмет
көрсету маманынан дəл сондай сымға ауыстырып алыңыз.
Штепсельдік ұшта немесе розеткада шаң жиналуын болдырмаңыз.
Бұл өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
Қуат сымын орау, бұрмалау, қысу, есікпен жабу немесе үстінен басу секілді
физикалық немесе механикалық зақым тиюден қорғаңыз. Штепсельдерге,
розеткаларға жəне құрылғыдан сым шығатын жерге ерекше көңіл бөліңіз.
Панелін қолыңызбен немесе тырнақ, қарындаш немесе қалам секілді өткір
затпен қатты баспаңыз немесе үстін сырмаңыз.
Экранды ұзақ уақыт ұстамаңыз немесе саусақты (саусақтарды) тигізбеңіз.
Олай істегенде, экранда уақытша бұрмалану орын алуы мүмкін.
Өнімді тазалаған кезде, қуат сымын розеткадан ажыратып, сырып алмау үшін
жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз. Шамадан тыс қысым сызаттарды немесе
түстің кетуін тудыруы мүмкін. Су бүркімеңіз немесе ылғалды шүберекпен
сүртпеңіз. Өнімді жəне оның панелін зақымдауы мүмкін əйнек тазалағышын,
көлікті немесе жылтыратқыш заттарды, абразивті заттарды немесе
балауызды, бензинді, алкогольді, т.б. ешқашан пайдаланбаңыз.
Əйтпесе, бұл өртке, электр тогының соғуына немесе өнімнің зақымдалуына
(деформация, тот басу немесе бұзылу) əкелуі мүмкін.
Бұл өнім айнымалы ток розеткасына қосылатын болғандықтан, ол айнымалы ток көзінен
ҚОСҚЫШ арқылы сөндірсеңіз де, ажыратылмайды.
Кабельді ажыратқанда, штепсельден ұстап ажыратыңыз.
Қуат кабельдерінің ішіндегі сымдар ажыратылса, бұл өрт тудыруы мүмкін.
Өнімді жылжытқанда, алдымен қуатты өшіріңіз. Содан кейін, қуат кабельдерін,
антенна кабелььдерін жəне барлық жалғау кабельдерін ажыратыңыз.
Теледидар немесе қуат сымы зақымдалып, бұл өрт немесе электр тогының
соғу қаупін тудыруы мүмкін.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.