LG 42LN542V Инструкция по эксплуатации онлайн [52/100]
20 ЖИНАУ ЖƏНЕ ДАЙЫНДАУ
ҚАЗАҚША
A
B
ЕСКЕРТУ
Алдымен қуатты ажыратыңыз, содан
кейін теледидарды жылжытыңыз немесе
орнатыңыз. Əйтпесе, электр тоғы соғуы
мүмкін.
Төбеге немесе қисық қабырғаға
орнатылса, теледидар құлап, ауыр
жарақат тудыруы мүмкін.
Рұқсат етілген LG қабырға бекіткішін
пайдаланыңыз жəне жергілікті
дилерге немесе білікті қызметкерлерге
байланысыңыз.
Бұрандаларды тым қатты бұрамаңыз:
теледидар зақымданып, кепілдік күшін
жоюы мүмкін.
VESA стандартына сəйкес келетін
бұрандалар мен қабырға бекітпелерін
қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе
сəйкес келмейтін қосалқы құралды
пайдалану нəтижесінде болған зақымдар
мен жарақаттар кепілдікке кірмейді.
ЕСКЕРТПЕ
VESA стандартты бұранда
сипаттамаларында берілген
бұрандаларды ғана пайдаланыңыз.
Қабырғаға бекіту жинағына орнату
нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер кіреді.
Қабырғаға бекіту қапсырмасы қосымша
бөлшек болып табылады. Қосымша
қосалқы құралдарды жергілікті дилерден
алуға болады.
Бұрандалардың ұзындығы қабырға
бекітпесіне байланысты əртүрлі
болуы мүмкін. Дұрыс ұзындықтың
таңдалғандығына көз жеткізіңіз.
Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту
тетігімен берілген нұсқаулықтан қараңыз.
Қабырғаға орнату
Теледидардың артындағы қабырғаға бекіту
кронштейнін орнатып, кронштейнді еденге
перпендикуляр қабырғаға орнатыңыз.
Теледидарды басқа құрылыс бөліктеріне орнату
үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз.
LG компаниясы қабырғаға бекітуді білікті кəсіби
орнатушы орындауын ұсынады.
10 см
10 см
10 см
10 см
Міндетті түрде VESA стандартына сəйкес
келетін бұрандаларды жəне қабырғаға бекіту
қапсырмасын қолданыңыз. Қабырғаға бекіту
жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі
кестеде берілген.
Бөлек сатылады (қабырғаға бекіту қапсырмасы)
Үлгі
32LA61**
32LN54**
42LA61**
37LN54**
39LN54**
42LN54**
VESA (A x B) 200 x 100 200 x 200
Стандартты
бұранда
M4
M6
Бұрандалар
саны
4
4
Қабырғаға
кронштейні
LSW130B
LSW230B
Үлгі
47LA61**
47LN54**
50LN54**
VESA (A x B) 400 x 400
Стандартты
бұранда
M6
Бұрандалар
саны
4
Қабырғаға
кронштейні
LSW430B
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32LN53**