LG 42LN542V Инструкция по эксплуатации онлайн [64/100]
6 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНСЬКА
Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб самостійно.
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
Для перевірки, калібрування або ремонту виробу зверніться до сервісного
центру.
Негайно від'єднуйте виріб від електромережі та звертайтеся до місцевого сер-
вісного центру в таких випадках, коли:
- виріб зазнав удару;
- виріб було пошкоджено;
- у виріб потрапили сторонні предмети;
- з виробу йде дим або чути незвичний запах.
Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого часу,
від'єднайте кабель живлення від електромережі.
Накопичення пилу може спричинити займання, а погіршення рівня ізоляції —
витік струму, ураження струмом або пожежу.
Оберігайте виріб від потрапляння крапель або бризок рідини; не ставте на
нього предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.
.
.
.
.