Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [13/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
13
9.8.2. У випадку якщо вода занадто жорстка або містить підвищену
концентраціюмінеральнихречовин(вапно,кальцій)ікартриджне
здатнийзапобігтипоявівапнянихвідкладень,необхіднозаливатиу
резервуардляводивідфільтровануабодистильовануводу.Вапняні
відкладенняєнаслідкомнаявностіуводіорганічнихречовинінеє
шкідливимидлялюдини.
9.8.3. Увипадкувикористаннявідфільтрованоїабодистильованоїводи,
картриджможнаневикористовувати.
Підтримка зовнішнього вигляду.
9.9. Протрітьприладззовні,використовуючивологум’якутканину.
9.9.1. Забороняєтьсявикористовуватидляочищеннябензин,розчинники
таіншіагресивнізасоби,такякцеможепризвестидопошкодження
абовтратияскравостікольорукорпусу.
Очищення резервуара для води.
9.10. Почистіть резервуар для води за допомогою м’якої тканини,
змоченої в розчині для зняття накипу.
9.10.1.Промийтерезервуарчистоюводою.