Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [7/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
7
3.44. Технічне обслуговування приладу повинні виконувати фахівці.
Не намагайтесь самостійно ремонтувати електричні чи механічні
вузли приладу. Використання зволожувача після неправильного
ремонтуможестатинебезпечнимдляйогокористувачів.
3.45. Якщо Ви не плануєте використовувати прилад тривалий час,
обов’язкововід’єднайтейоговіделектричноїмережітазберігайте
узаводськомуупакуванні.
3.46. Вимикайте прилад з мережі електроживлення перед його
очищенням, ремонтом, перенесенням в інше місце та після його
використання.
3.47. Зберігайтеприладумісці,недоступномудлядітей.
3.48. Ця інструкція не охоплює всі можливі ситуації, які можуть
виникнутипідчасексплуатаціїприладу.Якіувипадкузбудь-якою
іншою електричною побутовою технікою, під час експлуатації
і технічного обслуговування використовуйте всі
загальнізнаннящодовикористаннятаобслуговування.
4. Характеристики
Відхиленнявідпоказниківдопускаєтьсяудіапазоні+/-10%.
MH-602WRC MH-602BRC
/
Пульт дистанційного керування