Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad,
Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir įsitikinkite,
Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārliecinaties, ka pirms mašīnas
Käsitsemisõpetus
EE (20 - 32)
LT (33 - 46)
LV (47 - 59)
Naudojimosi instrukcijos
Lietošanas pamācība
enne kui seadet kasutama hakkad.
ar viską gerai supratote.
lietošanas esat visu sapratis.
GBV 325
Руководство по эксплуатации
РЪководство за експлоатация
Instrucţiuni de utilizare
RU (2 - 19)
BG (60 - 76)
RO (77 - 90)
Πрежде чем приступить к рабοτе с машинοй внимательнο прοчитайте инструкцию
и убедитесь, чтο Βам все пοнятнο.
Πреди да започнете рабοта с машината прοчетете внимателнο ръкοвοдствοтο за
експлοатация и се убедете, че гο разбираτе правилнο.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare și asiguraţi-vă că aţi înţeles conţinutul înainte
de a folisi mașina.