Cata AVLAKI 600 XGBK Нержавеющая сталь; Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [16/24]
16
D
E
SI
G
N
-
LIE S
I
KUPU
Hyvä asiakas,
Kiitämme sinua päätöksestäsi ostaa liesikupumme. Lue nämä ohjeet huolella
kuvun optimaalisen asennuksen, käytön ja huollon varmistamiseksi.
Huom.: Tässä käyttöohjeessa mainitut kuvat ovat ensimmäisillä sivuilla.
Liesikuvun asennus seinään (katso kuvien symboli )
Varoitus: ota selvää kärynpoistoa koskevista paikallisista määräyksistä.
Älä liitä liesikupua savu-, tuuletus- tai kuumailmahormiin. Tarkista,
että huoneen tuuletus vastaa paikallisia määräyksiä. Varmista, että
huoneessa olevien laitteiden ilmanpoistovirtauksen maksimiarvo ei ole yli 4 Pa
(0,04 mbar). Huoneen ilmanvaihdon tulee olla riittävä, jos liesikupua käytetään
yhtä aikaa kaasua tai muita polttoaineita käyttävien liesien kanssa.
Poistoilma pitää johtaa hormeja pitkin, jotka on tarkoitettu kaasua tai muita
polttoaineita käyttävien liesien tuottamien käryjen poistamiseen. Ilmanpoistoa
koskevia määräyksiä on noudatettava.
Käytä taipumatonta PVC-putkea (Ø vähint. l20 mm) kärynpoistoon.
Yllä mainitut rajoitukset eivät koske liesikupuja, joista käryjä ei poisteta ulos
(kierrätysjärjestelmä aktiivihiilisuodattimella)
Asenna liesikupu annetun mallin ohjeita ja kuvia 1 - 16 noudattaen.
Noudata liedenvalmistajan ohjeita, jos keittopinnan ja kuvun välinen etäisyys
(katso kuva 3) on suurempi kuin annetusta mallista ilmenee.
Vain kaasuliedet: etäisyys liesikupuun tulee olla vähintään 65 cm.
Kuvun liittäminen ritilään
Varoitus: ennen liesikuvun liittämistä: katkaise virransyöttö ja varmista,
että syöttöjännite ja -taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä olevia
tietoja.
Jos liesikuvussa on käytettävissä oleva pistoke, liitä se pistorasiaan määräysten
mukaisesti.
Jos liesikuvussa ei ole pistoketta, liitä se paikallisten määräysten mukaisesti
suoraan jakajalla suojattuun sähköverkkoon, josta virta voidaan katkaista.
Liesikuvun käyttö – turvallisuus
Varoitus: kuvun toiminta saattaa lakata sähköstaattisen purkauksen
takia (esim. salamanisku). Tämä ei vaurioita laitetta. Katkaise kuvun
virransyöttö ja kytke se minuutin kuluttua uudelleen päälle.
Lapset tai henkilöt, joiden kyvyt (fyysiset/henkiset kyvyt, havaintokyky) ovat
rajoittuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, eivät saa käyttää
liesikupua, ellei tällaisen henkilön turvallisuudesta vastaava ole antanut laitetta
koskevia ohjeita käyttäjälle.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Tulipalon vaaran vähentämiseksi puhdista metallinen suodatinritilä
säännöllisesti, valvo aina kattiloita, joissa on kuumaa öljyä ja älä liekitä ruokia
kuvun alapuolella.
Älä käytä liesikupua, jos siinä näkyy merkkejä vaurioista tai vioista. Ota yhteyttä
maahantuojaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
Kuvun osat saattavat kuumentua liettä käytettäessä.
Liesikuvun käyttö - ohjauspaneeli (katso kuvien symboli )
Erityyppiset ohjauspaneelit on kuvattu alla. Tarkista liesikupuusi asennetun
paneelin tyyppi ja katso sitä vastaavaa kuvaa.
Liukukytkimellä varustettu paneeli (kuva P1)
Liesituulettimen nopeus - asennot: OFF, nopeus 1, 2 ja 31-
Merkkivalolla varustettu liesituuletin.2-
Valaistuksen päälle-/pois päältä -kytkin.3-
Sähköisellä painikkeella varustettu paneeli (kuva P2)
Valaistus päälle/pois päältä.1-
Merkkivalolla varustettu liesituuletin.2-
Liesituulettimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 3 Kytke liesituuletin pois 3-
päältä painamalla valittua nopeuspainiketta uudelleen.
Nopeuden merkkivalolla varustettu liesituuletin.4-
Ajastin: pidä valittua nopeuspainiketta painettuna kahden sekunnin ajan,
kunnes näyttö vilkkuu. Liesituuletin sammuu 15 min. kuluttua ja valaistus kytkeytyy
pois päältä. Ajastimen nollaus: paina kerran valittua nopeuspainiketta.
Nelinopeuksinen paneeli - digitaalinen näyttö (kuva P3)
Valaistus päälle/pois päältä.1-
Liesituuletin päälle/pois päältä.2-
Liesituulettimen nopeuden vähentäminen.3-
Liesituulettimen nopeuden näyttöpaneeli.4-
Liesituulettimen nopeuden lisääminen.5-
Liesituulettimen turbonopeuden aktivointi.6-
Liesituulettimen ajastimen aktivointi ja deaktivointi.7-
Ajastin: liesituuletin käy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmalla
nopeudella, kunnes se sammuu ja valaistus kytkeytyy pois päältä.
Viisipainikkeinen paneeli (kuva P4)
Merkkivalolla varustettu liesituuletin.1-
Valaistus päälle/pois päältä.2-
Liesituuletin pois päältä.3-
Liesituulettimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 34-
Kosketuspaneeli (kuva P5)
Suodattimen likaantumisesta varoittava näyttö/painike. Ilmoittaa 1-
suodattimen vaihtotarpeesta – deaktivoi painamalla, kun suodatin on
puhdistettu tai vaihdettu.
Liesituulettimen ajastimen aktivointi ja deaktivointi.2-
Valaistus päälle/pois päältä. Säädä valaistuksen voimakkuutta pitämällä 3-
painettuna.
Liesituuletin päälle/pois päältä.4-
Liesituulettimen nopeus - painike: nopeus 1, 2 ja 3/45-
Ajastin: liesituuletin käy 5 min. valitulla nopeudella ja 5 min. kullakin alemmalla
nopeudella, kunnes se sammuu.
Liukukosketuspaneeli (kuva P6)
Liesituuletin päälle/pois päältä.1-
Liukukosketuspaneeli liesituulettimen nopeuden säätämiseksi. Käytetään 2-
myös painikkeella -3-.
Valaistus päälle/pois päältä. Paina painiketta. Kun se vilkkuu, säädä 3-
valaistuksen voimakkuutta liukukosketuspaneelilla -2-.
Liesituulettimen ajastimen aktivointi ja deaktivointi.4-
Suodattimen likaantumisesta varoittava näyttö/painike. Ilmoittaa 5-
suodattimen vaihtotarpeesta – deaktivoi painamalla, kun suodatin on
puhdistettu tai vaihdettu.
Ajastin: liesituuletin käy 2 min. valitulla nopeudella ja 2 min. kullakin alemmalla
nopeudella, kunnes se sammuu ja valaistus kytkeytyy pois päältä.
ZEN-mallia koskeva varoitus
Etupaneeli tulee automaattisesti ulos ja vetäytyy sisään, kun liesikupu kytketään
päälle/pois päältä.
Liesikuvun huolto
Varoitus: katkaise aina virransyöttö ennen liesikuvun huoltotöitä.
Jos kuvussa on vika, ota yhteyttä maahantuojaan tai valtuutettuun
jälleenmyyjään.
Ulkopuolen puhdistus: käytä syövyttämätöntä, nestemäistä puhdistusainetta.
Vältä hankaavien puhdistusaineiden käyttöä.
Rasvasuodattimet: palon estämiseksi puhdista perusteellisesti kerran
kuukaudessa tai kun näytön vastaava merkkivalo palaa. Irrota suodattimet ja
pese ne kuumalla vedellä ja puhdistusaineella. Jos käytät astianpesukonetta,
aseta suodattimet pystyyn, ettei niihin pääse kerääntymään kiinteitä
jäännöksiä.
Aktiivihiilisuodattimet: vaihda suodattimet 3 kuukauden välein.
Tärkeää: puhdista tai vaihda suodatin useammin, jos liesikupua käytetään
yli 2 tuntia päivässä. Käytä aina valmistajan alkuperäisiä suodattimia.
Hehkulampun vaihto (katso kuvien symboli )
Varoitus: koske hehkulamppuihin vasta, kun virransyöttö on katkaistu ja
hehkulamput ovat jäähtyneet.
Tärkeää: käytä kuvun tyyppikilvessä mainittuja hehkulamppuja.
Käytä alumiiniheijastimella varustettuja hehkulamppuja, kun vaihdat
halogeenilamppuja. Älä käytä dikromaattisia lamppuja, sillä se aiheuttaa
ylikuumenemisen vaaran.
Oikeudelliset tiedot
Valmistaja:
- Vakuuttaa, että tämä tuote täyttää kaikki pienjännitedirektiivin 2006/95/EY
(12.12.2006) ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin
2004/108/EY (15.12.2004) perusvaatimukset.
- Ei vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta
käytöstä tai tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden tai voimassa olevien
turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä.
- Varaa oikeuden muuttaa laitetta tai tätä käyttöohjetta ilman
ennakkoilmoitusta.
Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, jos tarvitset teknistä apua tai
lisätietoja tuotteistamme.
FI