Maxcan MH-602WRC Инструкция по эксплуатации онлайн [5/20]
Інструкція з експлуатації / Руководство по эксплуатации
5
відпідлоги.
3.11. Припідвищенійвологостіуприміщеннітапоявівологинастінахчи
вікнахвимкнітьприлад.
3.12. Ні в якому разі не накривайте прилад, що працює!
3.13. Не блокуйте отвори для входу/виходу повітря
та розпилювач зволожувача сторонніми предметами, це може
призвестидоураженняструмомабопошкодженняприладу.
3.14. Незалишайтеприлад,щопрацює,безнагляду.
3.15. Недопускайтепотраплянняузволожувачсторонніхпредметів.
3.16. Не спрямовуйте розпилювач на дерев’яні меблі, книги,
електроприладитапредмети,якіможутьбутипошкодженіпаром,
який виходить зі зволожувача. За пошкодження, отримані через
неправильне розміщення зволожувача, виробник та продавець
відповідальностіненесуть.
3.17. Експлуатуватизволожувачможналишеуповністюзібраномустані.
3.18. Бережітьприладвідспеки,попаданняпрямихсонячнихпроменів,
ударівобгострікутки.
3.19. Несідайте,неставайтетанеставтеважкіпредметиназволожувач.
3.20. Забороненовмикатиприладпривідсутностіводиурезервуарі.
3.21. Забороненоналивативодуузволожуваччерезрозпилювач.
3.22. Не заливайте воду у інші отвори приладу, крім резервуара для
води,танеопускайтекорпусприладууводу.
3.23. Нерухайте,ненахиляйтеприладтаненамагайтесявилитиводу
підчасйогороботи.
3.24. Підчасроботиприладунезанурюйтерукиврезервуарзводоюта
неторкайтесядокомплектуючихчастин,щознаходятьсяуводі.
3.25. Для попередження опіків при зволожувачі, що працює, не
торкайтеся до мембрани зволожувача. Через високу частоту
коливаньмембранасильнонагрівається.
3.26. Ніколиневиймайтевилкузрозетки,тримаючиїїзапровід.
3.27. Не торкайтесь вилки вологими руками, щоб запобігти ураженню
електричнимструмом.
3.28. Щобуникнути загорання,не розміщуйтепровід електроживлення
підкилимовимпокриттям,поручзгарячимиплитами,радіаторами,
обігрівачамитаіншимиджереламитепла.
3.29. Переконайтесь, що кабель електроживлення не підлягає впливу
гарячихчигострихпредметів.
3.30. Використовуйтеподовжувач,щобзбільшитивідстаньрозташування
приладу від розетки, але площа поперечного перерізу кабелю
подовжувачаповиннабутитакоюсамоюабобільшою,ніжплоща
поперечного перерізу кабелю електроживлення приладу.
Довжина кабелю електроживлення підібрана таким чином, щоб
уникнути його переплітання чи відмикання від мережі
електроживлення.