11
руководство пользователя manual de utilizare
Устройства защиты котла
Защита котла в случае возникновения неисправностей
осуществляется с помощью постоянных внутренних проверок,
проводимых электронным блоком управления, который
выключает котел при необходимости. В случае выключения
котла после такой проверки на дисплее отобразится код
неисправности, указывающий на тип и причину выключения.
Существует два типа выключения котла:
Защитное выключение
Осуществляется в случае отклонения от
нормальной работы, которое может быть устранено
без вмешательства специалиста.
На дисплее мигает «Err» (Ошибка) и код ошибки
(например, Err/110).
Как только причина неисправности будет
устранена, котел снова включится и продолжит
работу.
При таком выключении можно попытаться
восстановить нормальную работу котла, выключив
его и включив снова с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
с панели управления.
Если на дисплее остается символ неисправности, то выключите
котел. Убедитесь, что внешний двухполюсный выключатель
находится в положении ВЫКЛ, закройте газовый кран и
обратитесь к квалифицированному специалисту.
Защитное отключение из-за низкого давления воды
(только для конденсационных котлов и
котлов с закрытой камерой сгорания)
При недостаточном давлении воды в контуре
отопления котел производит защитное отключение.
На дисплее мигает «
Err
» (Ошибка) и код ошибки при
недостаточной циркуляции
108 (например, Err/108)
.
Проверьте давление воды по показаниям манометра
на панели управления; при холодной системе
значение должно быть от 0,6 до 1,5 бар.
Если давление незначительно меньше минимального
допустимого,
для восстановления давления откройте кран в нижней части
котла. Если давление падает часто, возможно, в системе имеется
утечка. Обратитесь к специалисту для ее уcтранения.
Защитная остановка из-за недостаточной циркуляции воды
В случае недостаточной циркуляции воды в системе
отопления колонка сигнализирует защитную
остановку Err/103 – см. Таблицу сбоев.
Система может быть разблокирована
посредством подпитки воды через кран подпитки,
расположенный в нижней части колонки.
Проверить давление по гидрометру и перекрыть
кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.
Если запрос подпитки поступает часто, выключить
колонку, повернуть внешний выключатель в
положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и обратиться к
квалифицированному специалисту для проверки наличия утечек
воды.
Аварийное выключение
При выключении этого типа сброс не
происходит автоматически.
На дисплее мигает надпись RESET и
код ошибки ( например RESET/501)
вместе с символом перечеркнутого
пламени
.
В этом случае повторный пуск котла
необходимо осуществлять вручную,
нажав кнопку RESET (сброс).
Если осуществить повторный пуск
не удается, то следует обратиться к квалифицированному
специалисту.
Condiţii de oprire a aparatului
Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa
electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează,
dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de
blocare, pe display-ul panoului de comandă este a şat un cod care
se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.
Se pot veri ca două tipuri de opriri.
Oprire de siguranţă
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare
automat, imediat după încetarea cauzei care a provocat
oprirea.
Pe display apare intermitent mesajul Err împreună cu
codul anomaliei (de ex. Err/110)
Imediat ce cauza a fost eliminată, centrala porneşte din
nou, reluându-şi funcţionarea obişnuită.
În timp ce cazanul este în oprirea de siguranţă puteţi să
îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul de
la tasta ON/OFF de pe panoul de comandă.
Dacă centrala semnalează oprirea de siguranţă şi după
restartare, opriţi centrala. Poziţionaţi întrerupătorul electric extern pe
OFF, închideţi robinetul de gaz şi apelaţi un instalator cali cat.
Oprire de siguranţă din cauza presiunii insu ciente a apei
(numai pentru modelele in condensare GREEN si cu tiraj
fortat FF)
În caz de presiunii insu ciente în circuitul de încălzire,
cazanul va semnala oprirea de siguranţă.
Pe display apare intermitent mesajul Err împreună cu
codul anomaliei (de ex. Err/108)
Veri caţi presiunea pe higrometru şi în caz de
necesitate completaţi nivelul de apă deschizând
robinetul de sub cazan. Închideţi robinetul imediat ce
presiunea se ridică la 1 - 1,5 mbari.
Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă,
opriţi centrala, poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia
OFF, închideţi ,robinetul de gaz şi apelaţi un instalator cali cat pentru
a veri ca eventualele pierderi de apă.
Oprire de siguranță datorata circultiei insu ciente .
În cazul în care circulația apei în circuitul de incalzire este
insu cientă , cazanul intră în oprire de siguranță pentru
presiune insu cienta Err/103 - a se vedea tabelul.
Controlați presiunea pe manometru și reumpleti
instalatia cu robinetul de umplere plasat sub centrala.
Închideți robinetul în momentul când presiunea ajunge
la 1 - 1.5 mbar.În cazul în care cererea de reumplere
trebuie utilizata de multe ori opriți cazanul, scoteti-l din
priza , închideți robinetul de gaz și Contactați un personal
cali cat de servicii pentru a inspecta eventualele scurgeri
de apă.
Blocarea funcţionării
Această eroare este de tip nevolatil”,
ceea ce înseamnă că nu dispare
nici după eliminarea cauzei care a
determinat oprirea centralei.
Pe display clipeste RESET si codul de
eroare ( ex. RESET/501) , si apare
simbolul..
.
În acest caz, cazanul nu reporneşte
automat, dar va putea  deblocat prin
apăsarea tastei RESET.
După câteva încercări de deblocare, dacă problema se repetă, este
necesar să intervină un instalator cali cat.
reset
R