Stimaţi Clienţi,
Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea centralei
produsă de noi.
Suntem siguri că v-am furnizat un produs e cient din punct de vedere
tehnic.
Acest manual a fost realizat pentru a vă informa, cu recomandări
(avertizări) şi sfaturi, în legătură cu instalarea centralei, cu folosirea
corectă ,întreţinerea şi veri carea acesteia pentru a putea aprecia toate
calităţile produsului.
Păstraţi cu grijă acest manual pentru orice informaţie ulterioară.
Serviciul nostru tehnic din zonă este activ şi la dispoziţia dvs. pentru
toate informatiile. Cu respect
Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор –
приобретение котла нашего производства.
Мы уверены, что предоставили Вам технически совершенную
продукцию.
Данное руководство содержит указания и рекомендации в
части монтажа, правильной эксплуатации и технического
обслуживания котла.
Внимательно изучите руководство и храните его в доступном
месте. Наши Авторизованные Сервисные Центры всегда в Вашем
распоряжении.
С наилучшими пожеланиями,
компания «АРИСТОН ТЕРМО ГРУП СпА»
GARANŢIE
Pentru a bene cia de garanţia integrala este
necesar să contactaţi Centrul de Asistenţă Tehnica
ARISTON din zonă în termen de 3 luni de la data
cumpararii centralei (data facturii).
După punerea in functiune si veri carea bunei funcţionări
a centralei, Centrul de Asistenţă Tehnica ARISTON
vă va furniza toate informaţiile pentru corecta
utilizare şi pentru a putea bene cia de garanţia
ARISTON THERMO ROMANIA SRL.
Pentru a putea obţine numărul de telefon al Centrului de
Asistenţă Tehnica ARISTON cel mai apropiat,
vericati certicatul de garantie !
ГАРАНТИЯ
Гарантия на данное оборудование вступает в силу с
момента первого пуска, о чем в гарантийном талоне
обязательно делается соответствующая отметка.
Первый пуск должен осуществляться
специализированной организацией в соответствии
с требованиями гарантийного талона и инструкций
производителя.
Маркировка CE
Знак CE гарантирует соответствие этого аппарата следующим
директивам:
- 2009/142/CEE относительно газового оборудования
- 2004/108/EC относительно электромагнитной совместимости
- 92/42/CEE относительно энергетической отдачи
- 2006/95/EC относительно электрической безопасности
Marcaje CE
Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele direc-
tive:
- 2009/142/CEE cu privire la aparatele pe gaz
- 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagneti
- 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
- 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică.