8
руководство пользователя manual de utilizare
Выключение режима отопления
Чтобы выключить режим отопления,
нажмите кнопку MODE (5); на дисплее
перестанет отображаться значок ”.
Кнопку MODE можно использовать для
активации режима ГВС или для перевода
котла в режим ожидания (выключение
всех режимов).
На рисунке внизу показан процесс
перевода котла в режим ГВС; при этом
на дисплее отображается заданная
температура воды в контуре ГВС.
Întreruperea încălzirii
Pentru a întrerupe încălzirea, apăsaţi tasta
MODE
(5); de pe display dispare simbolul .
Cu tasta MODE puteţi activa producţia de apă
caldă menajeră sau o puteţi pune în stand-by
(o puteţi dezactiva).
În  gura de mai jos, cazanul rămâne în sta-
re de activitate numai pentru producţia de
apă caldă menajeră, indicând temperatura
reglată.
Регулирование температуры воды в
контуре отопления
С помощью кнопки MODE (режим) можно
выбрать режим отопления. Регулирование
температуры воды в контуре отопления
осуществляется с помощью ручки -
регулятора (4).
20 до 45 °C (низкая температура)
35 до 82 °C (высокая температура)
Заданное значение мигает на дисплее во
вовремя установки.
Régulation chau age
Cu tasta MODE, selectaţi modul încălzire +
apă caldă menajeră. Este posibil să reglaţi
temperatura apei de încălzire cu ajutorul bu-
tonului rotativ (4).
între 20 şi 45°C (temperatură joasă).
între 35 şi 82°C (temperatură înaltă).
Valoarea setării este a şată clipitor în timpul
reglării şi rămâne indicată.
Регулирование температуры воды в
контуре ГВС
Регулирование температуры воды
в контуре ГВС осуществляется с
помощью ручки - регулятора (8).
Установив показания индикатора
между минимальным и максимальным
значениями, можно задать температуру
воды в диапазоне от 36 до 60 °С.
Регулирование температуры воды в
контуре ГВС
(одноконтурные модели - активна при
подсоединении к внешнему бойлеру)
Регулирование температуры воды
в контуре ГВС осуществляется с
помощью ручки - регулятора (8).
Установив показания индикатора
между минимальным и максимальным
значениями, можно задать температуру
воды в диапазоне от40 до 60 °С.
Reglarea temperaturii în circuitul sanitar
Puteţi regla temperatura apei în sanitar cu
ajutorul selectorului
(8); rotind buşonul între
minim şi maxim se obţine o temperatură
cuprinsă între 36°C şi 60°C.
Valoarea setării este a şată clipitor în timpul
reglării şi rămâne indicată
Reglarea temperaturii în circuitul sanitar
(Modelele Sistem - racordate la un boiler extern)
Aceasta reglare este activa cand aparatul
este in functiune . Temperatura apei calde
menajere se poate regla cu ajutorul butonului
(8) intre 40 si 60 0C.
Valoarea aleasa pentru temperatura clipeste
pentru cateva secunde, dupa care ramane pe
ecranul diaplayului tot timpul consumului de
apa calda.
Выключение котла
Чтобы выключить котел, нажмите кнопку
ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ); на дисплее останется
отображение индикаторов таймера-
программатора и времени. Функция
защиты от замерзания при этом также
выключается.
Функция антиамерзания активна
ПОСТОЯННО.
Полное выключение котла осуществляется
переводом внешнего двухполюсного
выключателя в положение OFF (ВЫКЛ);
дисплей при этом гаснет.
После отключения котла от сети
электропитания закройте газовый кран.
Procedura de oprire
Pentru a opri cazanul apăsaţi tasta ON/OFF;
pe display va apărea numai programul ales şi
ceasul.
Functia anti-inghet este deja activa.
Pentru a opri de nitiv cazanul, poziţionaţi
întrerupătorul electric extern pe OFF; display-
ul se va stinge.
Închideţi robinetul de gaz.
Functia anti-inghet nu e activa