7
руководство пользователя manual de utilizare
ВНИМАНИЕ!
Монтаж, ввод в эксплуатацию, регулировки и техническое
обслуживание должен выполнять квалифицированный
специалист согласно действующим нормам и правилам.
Неправильный монтаж котла может привести к травмам
людей и животных и вызвать повреждение имущества.
За неправильный монтаж котла изготовитель котла
ответственности не несет.
ATENŢIE!
Instalaţia, prima pornire, reglările de veri care (întreţinere, revizia)
trebuie să  e efectuate conform instrucţiunilor şi numai de către
personal cali cat, autorizat ISCIR si agreat de producator – vezi
lista centrelor de service din certi catul de garantie.
O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, animalelor şi
lucrurilor şi pentru care  rma constructoare nu este responsabilă.
Основные проверки
При установке котла внутри помещения убедитесь, что
соблюдаются все условия, связанные с поступлением воздуха
в помещение и его вентиляцией, предписанные действующим
законодательством.
Регулярно проверяйте давление воды в контуре отопления по
дисплею и следите, чтобы в холодной системе оно находилось
в диапазоне от 0,6 до 1,5 бар. Если давление ниже минимально
заданного значения, на дисплее появится сигнал о необходимости
подпитки.
Восстановите давление, произведя подпитку при помощи крана
подпитки.
Если давление слишком часто падает, значит, в системе имеется
утечка. В этом случае следует вызвать квалифицированного
специалиста для ее устранения.
Первый пуск
Нажмите кнопку ON/OFF (2) на панели
управления для включения котла
На дисплее отображается:
в рабочем режиме
на дисплее отражаются значения:
- установленная температура отопления
- установленная температура ГВС di
mandata
Predispunerea la funcţionare
Dacă centrala este amplasată în interiorul unui apartament, veri caţi
ca toate dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la aerisirea şi
ventilaţia încăperii, să  e respectate.
Controlaţi periodic presiunea apei şi veri caţi – când instalaţia este
rece – ca aceasta să  e cuprinsă între 0,6 şi 1,5 bari.
Daca preiunea in instalatia de incalzire este sub valoarea minima,
displayul va cere procedura de umplere a instalatiei.
Restabiliti presiunea corecta, utilizand supapa de umplere.
Dacă diferenţa de presiune este foarte mare, este posibil ca instalaţia
să piardă apă.
În acest caz, apelaţi la ajutorul unui instalator.
Procedura de aprindere
Apasati butonul ON/OFF (2) de pe panoul
de comanda pentru a porni centrala .
Displayul va a sa
mod de functionare
cifrele indica :
- temperatura setata pe incalzire
- temperatura setata pe apa calda mena-
jera
Рабочие режимы
С помощью кнопки (5) MODE (режим) можно выбрать летний или
зимний режим работы; символ выбранного режима отобразится
на дисплее.
Режим функционирования
Дисплей
Зимний режим
Отопление + ГВС
Летний режим
Только ГВС
Только отопление (бойлер исключен)
одноконтурные модели
Selectarea modalităţii de funcţionare
Alegerea modalităţii de funcţionare se efectuează prin tasta (5)
MODE:
Modalităţii de funcţionare
Display
încălzire + apă caldă circuit sanitar
- iarnă
numai apă caldă circuit sanitar - vară
încălzire exclusiv
(excludere boiler)
modelele Sistem
Aprinderea arzatorului este a sata pe display
de simbolul
. Liniile de dedesubtul  acarii
indica puterea folosita
наличие пламени на горелке
отображается на дисплее при
помощи соответствующего символа
,количество полосок- мощность
горелки