13
руководство пользователя manual de utilizare
Antigel (Anti-îngheţ)
Centrala este prevăzută cu o protecţie împotriva îngheţului care se bazează
pe controlul temperaturii de tur a centralei: dacă această temperatura
coboară sub 8°C se activează pompa de recirculare (circulaţia în instalaţia de
încălzire) timp de 2 minute.
După două minute de circulaţie placa electronică veriurmătoarele:
a - dacă temperatura de tur este > de 8°C, pompa se opreşte;
b - dacă temperatura de tur este > 3°C şi < de 8°C, pompa se activează pen-
tru încă 2 minute;
c - dacă temperatura de tur este < de 3°C se aprinde arzătorul (pe mod
încălzire la putere minimă) până ce ajunge la temperatura de 33°C.
Odată atinsă această temperatură arzătorul se stinge şi pompa de recir-
culare continuă să funcţioneze pentru încă două minute.
Este posibilă funcţionarea continuă a pompei de recirculare cu ajutorul para-
metrului P din Meniul de reglări
Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare
de funcţionare:
- dacă presiunea în instalaţie este su cientă;
- dacă centrala este alimentată la curent electric
;
- dacă gazul este furnizat.
Защита от замерзания
Режим защиты от замерзания включается по сигналу от датчика
температуры в подающей линии контура отопления и не зависит
от других устройств управления, но при этом котел должен быть
подключен к сети электропитания.
В случае понижения температуры в контуре отопления ниже 8 °С на 2
минуты включится насос.
По истечении двух минут работы насоса, выполнятся следующие
операции:
a) если температура в контуре отопления > 8 °С, то насос отключится;
б) если температура в контуре отопления от 4 до 8 °С, то насос будет
работать еще две минуты;
в) если температура в контуре отопления < 4 °C, то включится
горелка (в режиме отопления) и будет работать на минимальной
мощности до тех пор, пока температура не поднимется до 33 °С,
после этого горелка отключится, а насос будет работать в течение
двух минут.
Режим защиты от замерзания включается только в следующих
случаях (при нормальном функционировании котла):
- давление в контуре соответствует норме;
- котел подключен к сети электропитания, на панели управления
подсвечивается индикатор ;
- к котлу осуществляется подача газа.
Переход на другой тип газа
Котел может функционировать либо на сжиженном, либо на
природном газе (метане). Операции по переходу на другой
тип газа должен выполнять квалифицированный специалист
сервисного центра.
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание котла должен выполнять
квалифицированный специалист не реже одного раза в год.
Регулярное техническое обслуживание способствует снижению
затрат на эксплуатацию котла.
Schimbare gaz
Centralele noastre sunt proiectate atât pentru funcţionarea cu gaz
metan , cât şi cu gaz GPL.
În cazul în care ar  necesară transformarea, adresaţi-vă unui tehni-
cian autorizat al Centrului de Asistenţă Tehnică. (vezi certi catul de
garantie)
Întreţinere
Întreţinerea(veri carea, revizia) este obligatorie prin lege şi este
esenţială pentru siguranţa, buna funcţionare şi durata centralei.
La  ecare 24 de luni este obligatorie efectuarea analizei gazelor arse
(combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe
poluante.( conform PT-A1).
Toate aceste operaţiuni sunt înscrise în livretul aparatului.