Посібник користувача
Серія 5
UE32K5500A UE32K5550A UE40K5500A UE40K5550A
UE49K5500A UE49K5550A UE55K5500A
Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайтіі www.
samsung.com/register
Модель_________________ Серійний номер_______________________
K5500_RU_BN68-07870J-00_L04.indb 1 2016-04-12 오전 9:14:44