Ліцензії
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Рекомендації – лише для ЄС
Цим компанія Samsung Electronics стверджує, що цей телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана відповідає усім
важливим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.
Офіційну Декларацію сумісності шукайте за адресою http://www.samsung.com, перейдіть до розділу «Підтримка > Пошук
пристрою» і введіть номер моделі.
Цей виріб можна використовувати лише у приміщенні.
Цей виріб можна використовувати в усіх країнах ЄС.
Правила утилізації виробу (відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи роздільної утилізації)
Це позначення на виробі, приладді або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації виріб і його електронне
приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами.
Щоб уникнути потенційного негативного впливу на навколишнє середовище або здоров’я людей внаслідок неправильної утилізації,
а також для раціональнішого використання матеріальних ресурсів, відокремте цей виріб від інших відходів та здайте його на
утилізацію у встановленому порядку.
Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для нешкідливої для довкілля переробки індивідуальним
користувачам слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади.
Компаніям слід звертатися до постачальників для уточнення умов договору придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від
інших промислових відходів.
Правила утилізації батарей виробу
(Стосується країн, в яких запроваджено системи роздільної утилізації)
Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батареї її не можна
утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея містить
ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень, визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним чином не
утилізувати, ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і для повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх через
місцевий пункт безкоштовного прийому використаних батарей.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАЙМАННЮ ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ТА
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ’Я ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.
032
Українська - 14
K5500_RU_BN68-07870J-00_L04.indb 14 2016-04-12 오전 9:14:52