Пайдаланушы
нұсқаулығы
5-серия
UE32K5500A UE32K5550A UE40K5500A UE40K5550A
UE49K5500A UE49K5550A UE55K5500A
Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.
Қызметтерді толық алу үшін мүмкіндігіне ие болу үшін өніміңізді мына сайтқа тіркеңіз:
www.samsung.com/register
Үлгісі_________________ Сериялық №_______________________
K5500_RU_BN68-07870J-00_L04.indb 1 2016-04-12 오전 9:14:52