Nespresso Essenza Mini C30 Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [10/18]
FI
RU
59
$ Aloita painamalla Espresso (40 ml)- tai Lungo (110 ml)
-painiketta.
Valmistus loppuu automaattisesti. Voit pysäyttää kahvin tulon tai
lisätä kahvia kuppiin painamalla painiketta uudelleen.
Для подачи кофе нажмите кнопку Эспрессо (40 мл)
или Лунго (110 мл). Приготовление кофе остановится
автоматически. Для остановки подачи кофе или
добавки кофе нажмите кнопку еще раз.
% Poista kuppi. Poista kapseli käytettyjen kapseleiden säiliöön
nostamalla ja sulkemalla vipu.
Уберите чашку Поднимите и опустите рычаг для
извлечения капсулы в контейнер для использованных
капсул.
Älä koskaan nosta vipua käytön aikana ja noudata turvallisuusohjeita välttyäksesi vahingoilta laitetta käyttäessäsi.
Никогда не поднимайте рычаг во время работы кофемашины, обязательно ознакомьтесь с мерами
предосторожности перед началом эксплуатации.
Kahvin valmistus / Приготовление кофе
# Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
Paina Espresso- tai Lungo-painiketta ja pidä se pohjassa.
Vapauta painike, kun kahvia on haluttu määrä.
Merkkivalo välähtää kolmesti vahvistuksena uusista asetuksista.
Veden määrä on nyt tallennettu.
Поставьте чашку под устройство подачи кофе.
Нажмите и удерживайте кнопку Эспрессо или Лунго.
Отпустите кнопку при достижении желаемого объема.
Индикаторы мигнут 3 раза для подтверждения новых
настроек.
Уровень объема воды сохранился в памяти.
" Käynnistä kone ja odota, että se siirtyy valmiustilaan (valo
palaa tasaisesti).
Täytä vesisäiliö juomavedellä ja lisää kapseli.
Включите кофемашину и подождите режима
готовности (постоянное свечение индикаторов).
Наполните резервуар питьевой водой и вставьте
капсулу.
Veden määrän ohjelmoiminen / Su hacminin programlanmasi
Kuumenemisen aikana voit painaa kumpaa tahansa kahvipainiketta valon vilkkuessa. Kun laite on valmis, kahvi alkaa virrata automaattisesti.
Во время нагрева Вы можете нажать любую кнопку подачи кофе. Кофе будет подаваться автоматически по мере готовности.
UM_NESPRESSO_ESSENZA_MINI_Z2.indb 59 18.05.17 11:50