Nespresso Essenza Mini C30 Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [3/18]
FI
52
RU
Внимание: Если
Вы видите этот
знак, обратитесь к
инструкции по мерам
предосторожности во
избежание возможных
травм и повреждений.
Информация: Если
Вы видите этот знак,
следуйте рекомендациям
по корректному
и безопасному
использованию
устройства.
Внимание: Данные
меры предосторожности
являются неотъемлемой
частью кофемашины.
Внимательно изучите
их перед первым
использованием
кофемашины. Храните
их в доступном
месте, чтобы при
необходимости
обратиться к ним.
Кофемашина
предназначена для
приготовления напитков
в соответствии с данной
инструкцией.
Не используйте данную
кофемашину не по
назначению.
Данная кофемашина
разработана для
использования в
закрытом помещении
в нормальных
температурных
условиях.
Не допускайте
попадания прямых
солнечных лучей,
длительного
воздействия брызг воды
и влажности.
Данная кофемашина
предназначена
для домашнего
использования.
Меры предосторожности
joita voi hankkia yksinomaan
Nespresso Clubista tai
Nespresson valtuutetulta
edustajalta.
Kaikki Nespresso-laitteet
läpäiset vaativat
tarkistukset. Testaamme
satunnaisesti yksiköitä
luotettavuustesteillä
ytänn olosuhteissa.
Tästä saattaa jäädä käytön
jälkiä.
Nespresso varaa oikeuden
muuttaa ohjeita ilman
ennakkoilmoitusta.
Kalkinpoisto
Nespresson kalkinpoistoaine
auttaa oikeinytettynä
takaamaan kahvikoneen
asianmukaisen toiminnan
koko senyttöiän ajan sekä
piän kahvielämyksen
sellaisena kuin se oli
ensimmäisenä päivänä.
Suorita kalkinpoisto
ytohjeiden suositusten
mukaisesti.
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
Anna ne mahdolliselle
seuraavalle käyttäjälle.
Tämä yttöopas on
myös ladattavissa PDF-
tiedostona osoitteesta
nespresso.com
Turvaohjeet
UM_NESPRESSO_ESSENZA_MINI_Z2.indb 52 18.05.17 11:50