Қысқаша нұсқау
RVi-VD7-11M
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Өтінеміз, пайдаланар алдында оқып шығып,
кейін қолдану үшін сақтаңыз
www.rvi-cctv.kz