КІРУ ОРНАТУ
СІЗДІҢ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН:
Жоғары радиациялық фон жəне күшті elektro¬magnitnyh өрістері бар жерлерде
орнатпаңыз.
Орнату жəне сым тек білікті техникалық кадрларды арқылы жүзеге асырылуға
тиіс.
Күшті тогының соғуына немесе діріл блок шығармаңыз.
Тік жазықтықта қолайлы монтаждау орынды таңдаңыз.
Орнату жəне байланысты соңына дейін қуатына қоспаңыз.
Ылғалдығы жоғары жерлерде құрылғыны орнатпаңыз.
Төменде көрсетілгендей, тік бетінде Домофон бекітіңіз: