БАҚЫЛАУ
Дұрыс қосылған шақыру тақталарын сендiрiңiз жəне не iстейдi.
Егер сiз бақылаудың режiмiнде жалаң шақыру тақтасын пайдалансаңыз, онда күтудiң
режiмiне қайтару үшiн батырма əжептəуiр бiр рет қайта басыл (тақта қосымша бəрi жəне
камера теңшелiмдердi менюге выключены болуы керек бол) «қарап шығу».
Егер сiз параллельде бiрнеше домофондарды пайдалансаңыз, онда бақылауының
режiмi да қол жететiнi құрылғы қосылған барлыққа.
2. Басқа домофонға шақырудың аудармасы
Осы функция үшiн параллельде минимум 2 домофон керек сияқты ие болу.
Қол жететiн функция мүмкiн параллель қосылған барлық домофондарға.