СХЕМАСЫ
Параллель жұмыс істеу үшін
Қолдау көрсетілетін бейне есік
телефондары:
RVi-VD7-12M
RVi-VD10-11
Қолдау сыртқы панелі: төрт-
желісі жүйесімен кез келген
панелі.
Пайдаланған кезде параллель
2 ашық тақталарындағы 4-
Домофон тек негізгі домофон
қосылған.
Орнату мəзірінде негізгі
байланыс таңдалуы тиіс үшін -
орта үшін «Негізгі» -
«Экстра».
Көп сыртқы панелін қосу
қамтамасыз етілмеген.
Терминалдар «Input» жəне
«Шығу» енгізілген қосымша
домофон қосу.
Қосқышына бойынша «Input»
алдыңғы Домофон тізбек
қосатын, жəне «Шығу» үшін -
ұстануға.