ТҰРҒЫН ҮЙ ЖƏНЕ ЖАЛҒАҒЫШТАР ЭЛЕМЕНТТЕРІ
үстел 1
Тақырып Сипаттама
1
LCD дисплей Бейне көрсету үшін LCD 7 «.
2
Шешен Аудио ойнату үшін спикері.
3
Микрофон Келушілермен байланыс үшін микрофон.
4
Түймелерін түртіңіз Бейне Домофон бақылау үшін түймелерін басыңыз.
5
Батырмасы «Параметрлер
мəзірі»
Параметрлері мəзіріне кіру жəне Мəзірлер бойынша
жылжу үшін түймесін басыңыз.
6
Volume əңгіме Қоңырау Дыбыс деңгейін реттеу.
7
Memory Card ұясы Жад картасын формат MicroSD ұясы.
Сипаттама домофон түймелері кестеде көрсетілген.
үстел 2
Тағайындау
Сипаттама
1
Intercom батырмасы - параллель қосылған домофон үшін домофон
қоңырау шалу аудару арасындағы ішкі байланыс асыру.
2
Сыртқы камера немесе сыртқы тақтасынан Button Фотоны қарау.
3
Домофон арасындағы тақтасында немесе домофон деп аталатын кезде
келушілермен əңгімені бастау үшін Button
4
Енушісіз қоңырауды аяқтау үшін түймесін басыңыз.
5
Сыртқы тақтасы қосылған құлыпты ашу түймесін басыңыз.
6
Қоңырау Дыбыс деңгейін реттеу
7
Қоңырау Дыбыс деңгейін реттеу.
Мəзірін жəне кіруді теңшеу
1. Көп функциялы түймесі
2. (күту режимінде) Орнату мəзіріне кіру осы батырманы басыңыз
3. Егер сіз онда сіз қолмен Скриншотты кетуі мүмкін «дейін» / «төмен» басу, бейне жазбаны өшірсеңіз.
Қосулы кезде, бейнежазба түймешігінің бейне жазу іске қосылады: «Up» - жазу бастауы, «төмен», -
тоқтату.