Домофон жұмыс принцибы
Келушiнiң қабылдауы
Дұрыс қосылған шақыру тақталарын сендiрiңiз жəне не iстейдi.
Сiз сияқтығаннан кейiн бiтiр келушiмен сөзге айналдырған жəне батырма басыл «су
болып қалды», үшiн есiк, домофон ашыл 20 секундтердi ағып кету арналған күтудiң режiмiне
автоматты түрде өтедi. Бұл сол үшiн жасалған, үшiн сiз сендiр келушiнi өтетiнiн зарыққан.
Егер белсендiрiлген автоматты бейнежазба шақыруда үстiне басылса немесе
теңшелiмдердi батырма төмен болса ( ),бiрде жазбаны тоқтатады.