ҚОСЫЛЫМ СҰЛБАС
Егер сiз жалаң шақыру тақтасын пайдалансаңыз, онда каноларды таңбалаумен онының
керек ағытпасына қосу.1. Егер сiз онының каноларды ағытпасына қоссаңыз.2, онда
батырма басу кезiнде қара экранды бейнелейдi. Канолардың ағытпаларын
Распиновка.жəне канолар.шақыру тақталарын қосу үшiн 2:
Қызылы: + 12В 2-шi қорек. Сарысы: Аудио 3. Қарасы: 4-шi жер. Ағы: Бейне