Дыбыстың параметрлерi
Күй: шақырудың 16 мелодияларының бiрi таңдау.
Шақырудың уақыты: 1-60 секунд шақырудың ұзақтығын таңдау. ).
Дауыс қаттылығы 1-3: байланысты шақырудың мелодиясын дауыс қаттылығының
теңшелiмi ағымдағы кешiк.
Шығу: менюден шығатын есiк.
Дисплейдiң теңшелiмi
Орыс: меню тiл таңдау.
Жарықтық, толықтық, кереғарлық: дисплейдiң параметрлерiн теңшелiм.
Мазасыздықтың дыбысы: осы үлгiде пайдаланбайды.
Шығу: менюден шығатын есiк.
Параметр кешiк
Мезгіл: ағымдағы күнiнi қондыру жəне кешiк
Пернелердi дыбыс: батырмада тондық дабылды қосу/сөндiру басу кезiнде.
Рестарт: видеодомофонның мəжбүрлi қайта тиеуi.
Абыржу: осы үлгiде пайдаланбайды.
Хабар: видеодомофонның тiгуiн нобай.
Шығу: менюден шығатын есiк