ТАСЫМАЛДАУ ЖƏНЕ САҚТАУ. ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІГІ
Бейнетіркегіштер тасымал ыдысында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сəйкес
жабық көлік құралдарының кез келген түрімен (темір жол вагондарында, жабық
автокөліктерде, кемелердің трюмдары мен бөлімдерінде, ұшақтардың герметикалық
жылытылатын бөлімдерінде жəне т.б.) тасымалданады.
Өндіруші кəсіпорын тұтынушы тарапынан бұйымды тасымалдау, сақтау, құрастыру
жəне пайдалану шарттары сақталған жағдайда бейнетіркегіштің осы нұсқаулықта
көрсетілген техникалық параметрлерге сəйкес келетіндігіне кепілдік береді.
Кепілді сақтау мерзімісауда желісі немесе құрастыру ұйымы арқылы сатылған
күннен бастап 36 ай.
Сатылған күні туралы белгі болмаған кезде кепілдік мерзімі жиналған күнінен бастап
есептеледі.
Егер бейнетіркегіш ақаулығына келесі тармақтар себепші болса, кепілдік
міндеттемелері күшін жояды:
¾ қасақана бүлдіру;
¾ өрт, су тасқыны, дүлей апаттар;
¾ қоректендіру желісіндегі апаттар;
Кепілдік міндеттемелері тек осы нұсқаулықты ұсынған кезде əрекет етеді.
Өндіруші кəсіпорын пайдалану жəне құрастыру ережелері сақталмаған жағдайда
түтынушы кінəсі бойынша туындаған ақаулықтар үшін жауапты болмайды жəне
зиянды өтемейді.