Oral-B 610/D16.513.U BLUE CROSS ACTION Инструкция по эксплуатации онлайн [3/16]
4
Brush heads
Our oscillating-rotating brush heads can be used for tooth-by-
tooth precision cleaning.
Oral-B CrossAction brush head
Our most advanced brush head. Angled bristles for
a precise clean. Lifts and powers away plaque.
Our dynamic TriZone brush head can be used with all common
brushing techniques.
Oral-B TriZone brush head
features triple zone cleaning action for outstanding
plaque removal, even in between teeth.
Oral-B brush heads feature light blue INDICATOR
®
bristles to help you
monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice
a day for two minutes, the blue color will fade halfway approximately
within 3 months, indicating the need to exchange your brush head.
If the bristles splay before the color recedes, you may exert too much
pressure on teeth and gums.
We do not recommend using the Oral-B «FlossAction» or Oral-B «3D
White» brush head with braces. You may use the Oral-B «Ortho» brush
head, specifically designed to clean around braces and wires.
Cleaning recommendations
After brushing, rinse your brush head carefully under running water for
some seconds with the handle switched on. Switch off the handle and
remove the brush head. Clean both parts separately under running
water then wipe them dry before reassembling the toothbrush.
Disassemble charging unit before cleaning. Never place the charger in
dishwasher or water; it should be cleaned with a damp cloth only.
Brush head holder, brush head compartment and protective cover are
dishwasher-safe (picture 7).
Subject to change without notice.
Environmental Notice
Product contains batteries and/or recyclable electric waste.
For environment protection do not dispose in household waste,
but for recycling take to electric waste collection points
provided in your country.
Guarantee
We grant 2 years limited guarantee on the product commencing on the
date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of
charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials
or workmanship, either by repairing or replacing the complete
appliance as we may choose. This guarantee extends to every country
where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.
This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal
wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects
that have a negligible effect on the value or operation of the appliance.
The guarantee becomes void if repairs are undertaken by
unauthorized persons and if original Braun parts are not used.
To obtain service within the guarantee period, hand in or send the
complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B
Braun Service Centre.
Warranty replacement brush heads
Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage
is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush
heads. Oral-B does not recommend the use of non Oral-B
replacement brush heads.
Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement
brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning
performance of non-Oral-B replacement brush heads, as
communicated with the electric rechargeable handle at time of initial
purchase.
Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush
heads.
Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B
replacement brush heads on handle wear.
All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet
Oral-B’s high quality standards. Oral-B does not sell replacement
brush heads or handle parts under any other brand name.
Türkçe
Oral-B
®
diş fırçanız size ve ailenize güvenli ve etkili bir şekilde eşsiz bir
fırçalama deneyimi sunmak için dikkatle tasarlanmıştır.
ÖNEMLİ
Kablonun hasar görüp görmediğini düzenli
olarak kontrol edin. Eğer kablo hasarlıysa,
şarj ünitesini Oral-B Yetkili Servisine götü-
rün. Hasarlı ya da çalışmayan üniteyi kul-
lanmaya devam etmeyin. Ürünü onarmaya
çalışmayın. Yangına, elektrik çarpmasına
veya yalanmaya neden olabilir.
Bu ürün 3 yaş ve altındaki çocuklarca kulla-
nılmak üzere tasarlanmamıştır. 3 ila 14 yaş
arası çocuklar aklî, bedensel ve duyusal
melekeleri zayıf kişiler veya bilgi ve dene-
timi yetersiz kişiler cihazın güvenli kullanımı
konusunda bilgi ve gözetim almışlarsa ve
ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamışlarsa,
fırçayı kullanabilirler.
Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafın-
dan yapılmamalıdır.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Ürünü sadece bu kılavuzda belirtilen kulla-
nım amacı doğrultusunda kullanın. Üretici-
nin tavsiye etmediği eklentiler kullanmayın.
DİKKAT
Ürünün yere düşmesi durumunda fırça başlığı, gözle görülür bir
hasar almasa bile, bir sonraki kullanımdan önce değiştirilmelidir.
97348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 497348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 4 25.03.15 15:4725.03.15 15:47