Oral-B 610/D16.513.U BLUE CROSS ACTION Инструкция по эксплуатации онлайн [8/16]
9
Гарантия на сменные насадки
Действие гарантии Oral-B прекращается, если повреждение
электрической щетки Oral-B связано с использованием сменных
насадок, не произведенных Oral-B. Oral-B не рекомендует
использование сменных насадок, не произведенных Oral-B.
Oral-B не может контролировать качество сменных насадок, не
произведенных Oral-B. Таким образом, мы не можем
гарантировать эффективность чистки зубов с использованием
сменных насадок, не произведенных Oral-B, о чем потребитель
был проинформирован во время покупки электрической щетки
Oral-B.
Oral-B не гарантирует, что сменные насадки, не произведенные
Oral-B, подойдут к электрической щетке Oral-B.
Oral-B не может предсказать, как использование не
произведенных Oral-B насадок повлияет на срок службы щетки.
Все сменные насадки, использующиеся на щетке Oral-B, должны
иметь логотип Oral-B и отвечать высоким стандартам качества
Oral-B. Oral-B не продает сменные насадки под любым другим
именем или брендом.
Сделано в Германии
Дата производства указана на щетке в виде трехзначного кода.
Первая цифра=последняя цифра года, последующие две
цифры=порядковый номер недели производства. Например, код
«345» означает, что продукт произведен в 45-ю неделю 2013 года.
Электрическая зубная щетка тип 3756 с зарядным устройством
тип 3757
220-240 Вольт
50-60 Герц
0.9 Ватт
Произведено в Германии для Braun GmbH/Браун ГмбХ
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg, Germany/Германия
BY Импортер/Служба потребителей:
OOO «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2.
Тел. 8-800-200-20-20
Українська
Ваша зубна щітка Oral-B
®
була спеціально розроблена, щоб
запропонувати Вам і Вашій родині унікальний метод чищення
зубів, який одночасно є і безпечним для Ваших зубів, і
ефективним.
ВАЖЛИВО!
Періодично перевіряйте шнур елек-
троживлення на наявність пошкоджень.
У випадку виявлення пошкоджень, відне-
сіть зарядний пристрій до сервісного
центру Oral-B Braun. Не використовуйте
пошкоджений або непрацюючий при-
стрій. Не намагайтеся розбирати або
ремонтувати виріб самостійно. Це може
призвести до загорання, ураження елек-
тричним струмом або інших пошко-
джень.
Цей продукт не призначений для вико-
ристання дітьми до 3 років. Не призначе-
ний для використання дітьми від 3 до
14 років та особами з обмеженими
фізичними або розумовими здібностями
за винятком випадків, коли вони знахо-
дяться під спостереженням осіб, які від-
повідають за їх загальну безпеку або
після інструктування з питань викори-
стання і заходів безпеки.
Діти не повинні чистити та розбирати
зубну щітку.
Не іграшка!
Використовуйте цей пристрій лише за
призначенням, як описано в цій інструк-
ції. Не використовуйте запасні або
додаткові деталі, які не рекомендовані
виробником.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Якщо зубну щітку впустили, насадка повинна бути замінена
перед наступним використанням, навіть якщо немає видимих
пошкоджень.
Не занурюйте зарядний пристрій у воду або іншу рідину. Не
рекомендується розміщувати або зберігати зарядний пристрій
в місцях, звідки пристрій може впасти в раковину або ванну. Не
намагайтеся дістати зарядний пристрій, що впав у воду. Негайно
відключіть його від електромережі.
Не розбирайте цей пристрій самостійно, за виключенням
випадків заміни акумулятора. Під час заміни акумулятора будьте
обережні, щоб не замкнути позитивний (+) та негативний (-)
контакти.
Під час відключення пристрою від електромережі, завжди
тримайтесь за штекер, а не за сам шнур. Не торкайтеся штекера
шнура електроживлення вологими руками. Це може призвести
до ураження електричним струмом.
Якщо ви проходите стоматологічне лікування,
проконсультуйтеся з Вашим лікарем-стоматологом перед
використанням цієї зубної щітки.
Ця зубна щітка є особистим пристроєм з догляду і не
призначена для використання кількома пацієнтами в
стоматологічній практиці чи установі.
97348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 997348848_D16U_D20_POH2_AP.indd 9 25.03.15 15:4725.03.15 15:47