27
TR
ВНИМАНИЕ - Цпны пилы при правильном использовании - это
быстрый, удобный и эффктивный инструмнт. Для прдотвращния
нсчастных случав и срьзных поломок тщатльно выполняйт наши
совты.
1. Цпную пилу можт использовать только обучнный опратор в хорошй
физичской форм.
2. Никогда н пользуйтсь цпной пилой, сли Вы устали.
3. Никогда н надвайт шарфов, браслтов или других вщй, которы могут быть
захвачны пилой или цпью. Надвайт бзопасную оджду, которая хорошо
прилгат к тлу.
4. Работая с цпной пилой, надвайт нскользящую обувь, прчатки или рукавицы,
защитны очки, наушники и каску.
5. Слдит, чтобы во врмя запуска или работы рядом н было посторонних лиц.
6. Н начинайт работу до тх пор, пока н освободит мсто работы. Н пользуйтсь
пилой вблизи элктричских каблй.
7. При работ займит устойчиво и бзопасно положни.
8. Цпной пилой можно пользоваться только в хорошо провтривамых мстах,
нльзя пользоваться пилой в атмосфр, насыщнной горючими или
взрывоопасными парами или в закрытых помщниях.
9. Прносить пилу можно только выключив двигатль, разврнув в сторону от
сбя и надв чхол на цпь.
10. Нльзя дотрагиваться цпи или проводить обслуживани пилы при запущнном
двигатл.
11. Топливный бак слдут заполнять при выключнном двигатл и вдали от
источников огня. При заполннии бака нльзя курить. Н снимайт крышку
топливного бака при работающм двигатл. Если при заполннии бака топливо
прольтся, обязатльно смнит мсто прд запуском двигатля, отойдя н мньш, чм
на 3 мтра от мста пролива.
12. Слдит, чтобы рукоятки были сухими и чистыми.
13. Прд запуском проврьт, что движнию цпи ничго н мшат.
14. Если двигатль работат на холостом ходу, цпь н должна поворачиваться.
15. Когда цпная пила работат, слдут крпко држать прднюю ручку лвой рукой, а
заднюю рукоятку правой рукой. Н допускайт соприкосновния с цпью и
глушитлм.
16. При движнии брвн под нагрузкой бргитсь отдачи, чтобы н оказаться под
ударом, когда волокна дрвсины освобождаются.
17. При пилнии бргитсь млких втвй или кустов, которы могут блокировать цпь и
отбросить вас назад или заставить потрять равновси.
18. Работая, никогда н поднимайт цпную пилу выш уровня плч.
19. Во врмя работы пилы огнтушитль должн быть всгда под рукой.
20. Ежднвно провряйт, чтобы вс части пилы и защитны приспособлния
работали надлжащим образом.
21. Строго слдуйт правилам пользования, изложнным в инструкции.
22. Нльзя использовать нисправную, самодланную, нпавильно
отрмонтированную или нправильно склпанную цпь. Нльзя снимать,
отключать или разрушать любы защитны устройства. Можно использовать
шины только той длины, которая прдусмотрна производитлм для данной
пилы.
23. Н рмонтируйт цпную пилу самостоятльно и н проводит самостоятльно ины
работы по обслуживанию, за исключним обычного обслуживания.
Обращайтсь в срвис-цнтры.
24. Н используйт топливную смсь для чистки.
25. Цпную пилу слдут хранить в сухом мст с надтым кожухом цпи, топливный
бак должн быть пустым, н допускатся хранни на полу.
26. Нльзя запускать пилу юз щитка бзопасности.
27. Прдавайт цпную пилу только тм лицам, которы умют пользоваться пилой.
Прдавать цпную пилу слдут только вмст с инструкций.
28. Вс работы по обслуживанию цпи, за исключним описанных в настоящй
инструкции, должны проводиться в срвис-цнтрах.
29. Инструкция всгда должна быть под рукой, прд использованим пилы
вниматльно прочтит данную инструкцию.
FIGYELEM - Helyes használat esetén a láncfűrész egy gyors, könnyen
kezelhető és hatásfokú szerszám; nem rendeltetésszerű használat illetve
a biztonsági előírások be nem tartása esetén veszélyes szerszámmá válhat.
A kellemes és biztonságos munkavégzés érdekében mindig szigorúan
tartsuk be az alábbi, és a kézikönyv többi részében lévő biztonsági
előírásokat.
1. A láncfűrészeket csak fizikai állapotban lévő felnőtt használhatja, aki ismeri az
üzemeltetésre vonatkozó előírásokat.
2. Ne használjuk a láncfűrészt fizikailag kimerült állapotban.
3. Ne viseljünk sálat, karkötőt és más olyan dolgot, mely beleakadhat a gépbe vagy
a láncba. Testhezálló zárt védőruhát viseljünk.
4. Viseljünk csúszásmentes védőcipőt, kesztyűt, védőszemüveget, fülvédőt és
védősisakot.
5. Ne engedjük, hogy a fűrésszel történő vágás megkezdésekor más személyek a
munkavégzés körzetén belül maradjanak.
6. Ne kezdjük meg a vágást, amíg nem áll rendelkezésünkre szabad munkaterület.
Elektromos kábelek közelében ne vágjunk.
7. A vágást mindig stabilan állva, biztonságos testhelyzetben végezzük.
8. A láncfűrészt csak jól szellőző helyen használjuk; ne használjuk
robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagot tartalmazó légkörben illetve zárt
környezetben.
9. A láncfűrészt mindig leállított motorral, vezetőlappal hátrafelé, feltett láncvédővel
szállítsuk.
10. Amikor a motor jár, soha ne érintsük meg a láncot, és ne próbáljuk meg
szervizelni a fűrészt.
11. A tankot hőforrásoktól távol, leállított motor mellett töltsük fel. Feltöltés közben ne
dohányozzunk! A tanksapkát soha ne vegyük le, ha a motor jár. Ha feltöltéskor
kilöttyen az üzemanyag, újraindítás előtt legalább 3 méterrel vigyük arrébb a
láncfűrészt.
12. A fogantyúkat mindig tartsuk tisztán és szárazon!
13. Indítás előtt győződjünk meg arról, hogy a lánc nincs beakadva.
14. Ha a motor alapjáraton jár, a láncnak nem szabad mozognia.
15. Amikor a láncfűrész jár, határozottan ragadjuk meg az elülső fogantyút bal kézzel
és a hátsó fogantyút jobb kézzel. Ügyeljünk, hogy a lánc és a kipufogó minden
testrészünktől távol legyen.
16. Ha feszülő ágat vágunk, legyünk felkészülve, hogy visszarúg; nehogy
megüssön bennünket, amikor a fában megszűnik a feszültség.
17. Különösen figyelmesen járjunk el amikor kisebb ágakat vagy gallyakat vágunk,
melyek leblokkolhatják a láncot, mifelénk is kidobódhatnak, illetve
egyensúlyvesztésünket is okozhatják.
18. Vállmagasság fölött soha ne vágjunk a láncfűrésszel.
19. A láncfűrész használatakor mindig kell egy tűzoltó készüléknek a közelben lennie
azonnal bevethető készenléti állapotban.
20. Minden nap ellenőrizzük, hogy a láncfűrész minden egysége - mind a biztonsági,
mind a többi rész - üzemképes legyen.
21. A karbantartási műveleteknél mindig a gyártó útmutatásait kövessük.
22. Soha ne használjunk sérült, átalakított vagy szakszerűtlenül javított, illetve
összeszerelt láncfűrészt. A biztonsági szerelvényeket ne távolítsuk el, ne
rongáljuk meg és ne iktassuk ki. Csak a táblázatban megadott hosszúságú
láncvezetőket használjuk.
23. A rendszeres karbantartáson kívül semmilyen javítást ne végezzünk saját
magunk. Csak szakemberrel vagy kijelölt javítóműhellyel végeztessünk javítást.
24. Tisztítási művelethez soha ne használjunk üzemanyagot.
25. A láncfűrészt száraz helyen kell tárolni a földre helyezve úgy, hogy rajta van a
láncvezető és ki van ürítve az üzemanyag tartály.
26. Soha ne indítsuk be a láncfűrészt úgy, hogy a lánc burkolata nincs feltéve.
27. Ha a láncfűrész végleg használhatatlanná válik, ne úgy dobjuk el, hogy
szennyezze a környezetet, hanem jutassuk el a helyi forgalmazóhoz, aki
gondoskodni fog a hulladék megfelelő elhelyezéséről.
28. Csak olyan képzett felhasználóra bízzuk rá a láncfűrészt, aki jól ismeri működését
és helyes használatát. Más használóknak előbb ezt a kézikönyvet adjuk át, hogy
figyelmesen olvassa el, mielőtt a fűrészt használni kezdené.
29. Azokat a szervizelési műveleteket, melyek nincsenek benne ebben az
útmutatóban, csak a megfelelő képzettséggel rendelkező szerelő végezheti.
30. Ez a kézikönyv mindig legyen kéznél, és a szerszám minden használata előtt
nézzük át.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Magyar
Pуccкий
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ