29
EMAK
45 cm
3
Var - Ano
Да - Van
2.3 kW
51.7 cm
3
2.5 kW
Var - Ano
Да - Van
Var - Ano
Да - Van
*
12500÷13000 min
–1
*
2700±200 min
–1
7
4.9 Kg
Var - Ano
Да - Van
Var - Ano
Да - Van
MOTORLU TESTEREN‹N PARÇALARI
1-Jigle 9-Hava filtresi kapa¤›
2-Gaz teti¤i 10 - Kontak Dü¤mesi
3-Gaz teti¤i emniyeti 11 - Yak›t deposu kapa¤›
4-Karbüratör ayar vidalar› 12 - Starter tipi
5-Inertial fren kolu 13 - Ya¤ deposu kapa¤›
6-Egzoz 14 - Primer Karbüratör
7-Zincir 15 - Kompresyon supab›
8-Testere 16 - Yan zincir gergi vidası
POPIS PILY
1-Páãka sytiãe 9-Kryt vzduchového filtru
2-Páãka plynu 10 - Spínaã zapalování
3-Bezpeãnostní pojistka plynu 11 - Víãko palivové nádrÏe
4-·rouby nastavení karburátoru 12 - RukojeÈ startéru
5-Páka brzdy fietûzu 13 - Víãko nádrÏe na olej
6-Tlumiã v˘fuku 14 - Nastfiikovaã paliva
7-¤etûz 15 - Dekompresní ventil
8-Li‰ta 16 - Boãní ‰roub napínáku fietûzu
ДЕТАЛИ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ
1 - Рычаг воздушной заслонки 9 - Крышка воздушного фильтра
2 - Рычаг акслратора 10 - Выключатль
3 - Блокировка рычага акслратора 11 - Крышка топливного бака
4 - Винты ргулировки карбюратора 12 - Ручка стартра
5 - Рычаг аварийного тормоза 13 - Крышка масляного бака
6 - Выхлоп глушитля 14 - Ручной насоа
7 - Цпь 15 - Декомпрессионный клапан
8 - Направляющая шина 16 - Винт бокового натяжитля цпи
A LÁNCFŰRÉSZ RÉSZEI
1 - Fojtókar (hidegindító) 9 - Légszűrő fedél
2 - Gázbillentyű 10 - Ki/be kapcsoló
3 - Gázbillentyű kioldó 11 - Üzemanyag-tank sapka
4 - Karburátor állító csavarok 12 - Berántó fogantyú
5 - Inercia fékkar 13 - Olaj-tank sapka
6 - Kipufogó 14 - Indítószivattyú
7 - Lánc 15 - Nyomáscsökkentő szelep
8 - Vezető lap 16 - Oldalsó láncfeszítő csavar
TR
CZ
RUS
H
K›lavuz boyu - Délka li‰ty - Длина шины - Vezetőlap
Bakla ebad› - Dûlení fietûzu - Шаг цпи - Láncosztás
Kesim uzunlu¤u - ¤ezná délka - Глубина пропила - Vágási hossz
TR
CZ
RUS
H
TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
TECHNICKÉ ÚDAJE
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
MŰSZAKI ADATOK
*
TR - Çubuk ve zincir ile boflta
devirler
CZ - Otáãky naprázdno s li‰tou
a fietûzem
RUS - Указано количство
оборотов с шиной и цпью
H - Üresjárati fordulatszám a
vezetőlap és a lánc
felszerelt állapotában
Motor kapasitesi - Objem válce - Объм цилиндра -
Henger-űrtartalom
Motor - Марка двигатля - Motor
Primer Karbüratör - Nastfiikovaã paliva - Ручной насоа -
Indítószivattyú
Maksimum devir (rpm) - Maximální otáãky - Макс. число
об/мин. - Legnagyobb fordulatszám
Minimum devir (rpm) - Minimální otáãky - Миним. число
об/мин. - Legkisebb fordulatszám
Güç - V˘kon - Мощность - Teljesítmény
Kompresyon supab› - Dekompresní ventil -
Декомпрессионный клапан - Nyomáscsökkentő szelep
Yan zincir gergi vidası - Boãní ‰roub napínáku fietûzu - Винт
бокового натяжитля цпи - Oldalsó láncfeszítő csavar
Testeresiz ve zincirsiz a¤›rl›k - Hmotnost bez li‰ty a fietûzu
Вс бз цпи и шины - Tömeg vezetőlap és lánc nélkül
Amortisör - Antivibraãní systém - Антивибрационная систма
- Rezgésmentesítő rendszer
‹nertial zincir freni - Brzda fietûzu - Аварийный тормоз -
Inercia láncfék
Zincir difllisi difl say›s› - Poãet zubÛ fietûzky - Количство
зубьв шстрни - A lánckerék fogainak száma
5.0 Kg
.325”x.058”
13” - 33 cm
16” - 41 cm
18” - 46 cm
330 mm
395 mm
450 mm