Midland 278 ASQ Инструкция по эксплуатации онлайн [39/56]

3
λειτουργείσε διαμόρφωση FM μόνο, αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείτη λειτουργία LCR
(ανάκλησητελευταίουκαναλιούπουκλήθηκε).
7. :μεαυτότοπλήκτρο,μπορείτεαυτόματανακάνετεαναζήτησηγιαένα
κανάλιμεκίνηση.Γυρίστετομεταγωγέαsquelch(5)δεξιόστροφαέωςότουοπαρασιτικός
θόρυβοςδενακούγεταιπλέον.ΠιέστετοπλήκτροSCAN:οπομποδέκτηςθαανιχνεύσει
αυτόματαόλατακανάλιαέωςότουβρεικάποιοκανάλιμεδραστηριότητα.Εάντοπιέσετε
μαζί με το πλήκτρο AM/FM (15) κατά την ενεργοποίηση του πομποδέκτη, επιλέγει τη
μπάνταλειτουργίας,ηοποίαθαεμφανίζεταιστηνοθόνη.
8.   : για τη μέγιστη ευαισθησία δέκτη, ρυθμίστε το squelch
ακριβώςεκείόπουοπαρασιτικόςθόρυβοςεξαφανίζεται.
9. ON/OFF VOLUME : στη θέση “OFF” ο πομποδέκτης σας είναι απενεργοποιημένος.
Γυρίστε αυτόν το μεταγωγέα δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Γυρίστε
τονλίγο περισσότερο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, μέχρι να φτάσετεσε ένα
ικανοποιητικόεπίπεδο.Έχονταςτοδιακόπτη“PA-CB”(12)στηθέσηPAμπορείτεμεαυτόν
τομεταγωγέαναελέγξετετοεπίπεδοτηςεξόδουτουήχου.
10. εισάγετετοκονέκτορατουμικροφώνουσεαυτήντηνυποδοχή.

11. (δίνειτηνδυνατότητασύνδεσηςεξωτερικούμεγάφωνου)τανσυνδεθεί
εξωτερικόμεγάφωνο,απενεργοποιείταιαυτόματα)
12. Power 12.6 V DC:καλώδιοτροφοδοσίας
13.  : δίνει την δυνατότητα σύνδεσης με
εξωτερικόS-meter
14. (τύποςκονέκτοραSO239)

1. PTT:Πλήκτροεκπομπής
2. :χειροκίνητοςεπιλογέαςκαναλιών
3. :Σαςεπιτρέπεινα“κλειδώσετε”ταπλήκτρα
Up/ Down
4. 
EXT S.METER
DC13,8V
ANTENNA
11
12
13
14
4
2
1
3