Midland 278 ASQ Инструкция по эксплуатации онлайн [41/56]

5

1. Βιδώστετοβύσματουμικροφώνουστηνυποδοχήμικροφώνου.
2. Βεβαιωθείτεότιηκεραίασαςείναισφιχτάσυνδεμένημετονκονέκτορατης.
3. Βεβαιωθείτεότιομεταγωγέαςsquelchείναιγυρισμένοςτελείωςαριστερόστροφα.
4. Ενεργοποιήστετησυσκευήκαιρυθμίστετηνένταση.
5. Επιλέξτετοεπιθυμητόκανάλισας.
6. Γιαναεκπέμψετε,πιέστετοπλήκτροPTTκαιμιλήστεμεκανονικότόνοφωνής.
7. Γιαναλάβετε,απελευθερώστετοπλήκτροPTT.

Οιζώνεςσυχνότηταςπρέπειναεπιλεγούνσύμφωναμετηχώραόπουπρόκειται
ναλειτουργήσουν.

1. Απενεργοποιήστετησυσκευή.
2. ΕνεργοποιήστετηενώπιέζετεταπλήκτραAM/FMκαιSCANταυτόχρονα.
3. Περιστρέψτετονεπιλογέακαναλιώνκαιεπιλέξτετηνεπιθυμητήζώνησυχνότητας(δείτε
τονπίνακαπαρακάτω).
4. Γιανασταματήσετετηνεπιλογήσας,πιέστετοπλήκτροAM/FM.

 
I/ GR Ιταλία/Ελλάδα40CHAM/FM4Watt
I2 Ιταλία34CHAM/FM4Watt
D Γερμανία80CHFM4Watt/12CHAM1Watt
D2 Γερμανία40CHFM4Watt/12CHAM1Watt
EU Ευρώπη40CHFM4Watt/40CHAM1Watt
EC CEPT 40 CH FM 4Watt
E Ισπανία40CHAM/FM4Watt
F Γαλλία40CHFM4Watt/40CHAM1Watt
UK Βρεττανία 40 CH FM 4 Watt Βρεττανικές συχνότητες + EC 40 CH
ΣυχνότητεςFM4WattCEPT

ΗζώνησυχνοτήτωνπουαναμφισβήτηταεπιτρέπεταισεόλητηνΕυρώπηείναι40CH FM 4W
(EC)