Midland 278 ASQ Инструкция по эксплуатации онлайн [40/56]
4
Ελληνικά
4
ΕΓκάΤάΣΤάΣη
Ηασφάλειακαιηευκολίαείναιηαρχικήσκέψηστητοποθέτησηοποιουδήποτεμέρουςτου
εξοπλισμούστοαυτοκίνητο.Όλαταπλήκτραελέγχουπρέπειναείναιάμεσαπροσβάσιμακαι
ναμηπαρεμποδίζονταιοικινήσειςτουχρήστη,γιατοσωστόχειρισμότουοχήματος.Διαλέξτε
τησωστήθέσηγιατησυσκευήμετιςβάσειςστήριξηςπουθαστερεώσετεμετιςπαρεχόμενες
βίδες.
ΤΡΟΦΟΔΟΣιά
Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης είναι απενεργοποιημένος. Όσον αφορά την τροφοδοσία
συνεχούςρεύματος είναι σημαντικόνα προσέχετε την πολικότητα ακόμα κι αν η συσκευή
προστατεύεταιαπόανάποδηπολικότητα:
Κόκκινο=θετικόςπόλος(+)
Μαύρο=αρνητικόςπόλος(-)
Ταίδιαχρώματαβρίσκονταιστηνμπαταρίακαιστηνασφαλειοθήκητουαυτοκινήτου.Συνδέστε
σωστάτηνπολικότητατουκαλωδίουμετηνμπαταρία.
ΠΡΟΣΟΧη
Γιαναλάβετετηνκαλύτερηαπόδοσησυστήνουμεναεγκαταστήσετετοπομποδέκτησεσημείο
μεαρκετήκυκλοφορίααέρα.
ΕΓκάΤάΣΤάΣη ΤηΣ κΕΡάιάΣ
1. Τοποθετήστετηνκεραίασεόσοτοδυνατόνυψηλότεροσημείο.
2. Όσομακρύτερηείναιηκεραία,τόσοκαλύτερηθαείναιηαπόδοση.
3. Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε την κεραία στο κέντρο οποιασδήποτε επιφάνειας
επιλέξετε.
4. Κρατήστετοκαλώδιοτηςκεραίαςμακριάαπόπηγέςθορύβου,όπωςημίζατουαυτοκινήτου,
οιμετρητές,κ.λπ.
5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σταθερή γείωση μεταξύ του μετάλλου του οχήματος και της
κεραίας.
6. Προσέξτετυχόνζημιέςστηκαλωδίωσηκατάτηδιάρκειατηςεγκατάστασητηςκεραίας.
ΠΡΟΕιΔΟΠΟιηΣη:
Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές, μην ενεργοποιήστε ποτέ το CB σας χωρίς σύνδεση
μιας κατάλληλης κεραίας. Ένας έλεγχος κατά διαστήματα του καλωδίου και του S.W.R.
συστήνεται.
άλλάΓη ΤηΣ άΣΦάλΕιάΣ
Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε ασφάλεια
τύπου F 5A 250V. Οι παράμετροι και το σύμβολο της ασφάλειας υποδεικνύονται στην
παρακάτωετικέτα.
F5A 250V +