Midland 278 ASQ Инструкция по эксплуатации онлайн [44/56]
2
POLSKI
22
FUNKCJE, WSKAZNIKI I ELEMENTY STEROWANIA
1. Przelacznik kanalow
2. Wielofunkcyjny wyswietlacz
A. Numer aktualnie uzywanego kanalu
B. Poziom odbieranego i wysylanego sygnalu
C. AM/FM rodzaj emisji
D. RX/TX stan nadawanie / odbior
E. SCAN sygnalizuje dzialanie skanera
F. EMG pokazuje status kanalow uznanych powszechnie za ratunkowe
G. Wybrany zakres czestotliwosci
H. LOW informuje o nadawaniu z mala moca ( funkcja dostepna w niektorych zakre-
sach czestotliwosci patrz Tabela Czestotliwosci )
I. LOCK zablokowana mozliwosc przelaczania kanalow w mikrofonie
3. EMG przycisk pozwala szybko przelaczyc radiotelefon na kanal 9. Przypadkowa zmia-
na kanalu nie bedzie mozliwa.
4.5. Q UP/Q DOWN przyciski pozwalaja na zmiane kanalow co 10 w gore lub w dol.
6. AM/FM przelacznik sluzy do wyboru rodzaju emisji w modulacji amplitudy AM lub cze-
stotliwosci FM.
7. SCAN przelacznik umozliwia szybkie przegladanie kanalow w poszukiwaniu aktyw-
nosci radiowej. Aby skorzystac z tej funkcji :
a) przekrecaj pokretlo blokady szumow zgodnie z ruchem wskazowek zegara az do
b) momentu gdy szumy tla stana sie nieslyszalne.
b) nacisnij przycisk SCAN; na wyswietlaczu pojawi sie znak SCAN
Skaner zatrzyma sie gdy znajdzie sygnal mocniejszy od poziomu blokady szumow.
SCAN
EMG Q.UP
Q.DOWN
3 4 5
6 7
9 10
2
1 8
88
CH
1
3
5
9
+30
SIG
0.5
1 2 3 4 PWR
A
C E
G
D
FI
B
H
LOW
SCAN
TX
RX
FM
AM
EMGLOCK