Peg-Perego Pliko Mini, Mod navy, тёмно-синий (прогулочная) Инструкция по эксплуатации онлайн [26/44]
- 26 -
allemetaldeletørreforatforhindrerustdannelser;
holddebevægeligedele(justeringsmekanismer,
påhægtningsmekanismer,hjul...)reneogfriforstøv
ellersand;smørmedenletolieefterbehov.
RENGØRINGAFREGNSLAGET:Kanvaskesmed
en svamp og sæbevand men uden brug af
rengøringsmidler.
RENGØRINGAFDELEISTOF:børststofdelenefor
atfjernestøvogvaskdemihåndenvedenhøjeste
temperaturpå30º;måikkevrides;måikkeklorbleges;
må ikke stryges; må ikke kemisk renses; fjern ikke
plettermedopløsningsmidlerogtørikkestofdelenei
entromletørremaskine.
PEG-PÉREGO S.p.A.
PegPéregoS.p.A.erISO9001
certificeret. Certificeringen yder kunder
og forbrugere garanti for
gennemskuelighed og tillid til måden
firmaet arbejder på. Peg-Pérego
forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at
foretage ændringer af de heri beskrevne modeller af
tekniske eller forretningsmæssige grunde. Peg-Pérego
er til forbrugernes disposition med henblik på at opfylde
deres behov på bedste måde. Det er derfor yderst
vigtigtogværdifuldtforosathøre,hvadvoreskunder
mener.Vivilderforværedigtaknemmelige,hvisdu
efter anvendelsen af et af vores produkter udfylder
SPØRGESKEMAETVEDR.KUNDETILFREDSHED,somdu
finderpåvoresinternetside,hvordukananføre
bemærkningerellerforslag:www.pegperego.com
SERVICEAFDELINGEN PEG-PÉREGO
Skulledetske,atdeleafmodellenmisteseller
beskadiges,måderkunanvendesoriginalePeg-
Péregoreservedele.Foreventuellereparationer,
udskiftninger,produktoplysninger,salgaforiginale
reservedeleogtilbehørbedesdukontakte
ServiceafdelingenhosPegPéregomedoplysningom
produktetsserienummer,hvisetsådantfindes.
Tlf.:0039/039/60.88.213
fax0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
Internetside www.pegperego.com
FI_Suomi
Kiitos,kunoletvalinnutPeg-Pérego-tuotteen.
HUOMAA
_ TÄRKEÄÄ: lue ohjeet huolellisesti läpi ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten. Lapsen turvallisuus
saattaa vaarantua, jos näitä käyttöohjeita ei
noudateta.
_ Tämä tuote on suunniteltu yhden lapsen
kuljettamiseen istuinosassa.
 _ Äläkäytätuotettalastenkuljettamiseen,josniiden
lukumäärä ylittää valmistajan antamat ohjeet.
_ Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi vauvoille ja
lapsilleenintään15kgpainoonastiistuinosassa.
_ Lapsen jättäminen yksin ilman valvontaa saattaa olla
vaarallista.
_ Käytä aina viisipisteturvavyötä. Kiinnitä vyötärön
ympäri kulkeva vyö jalkojen välistä kulkevaan vyöhön.
_ Pidä lasta tarkasti silmällä kun säädät mekanismeja
(työntöaisa,selkänoja).
_ Käytä aina jarrua paikalla oltaessa ja nostaessasi lasta
vaunuihin tai niistä pois.
 _ Tuotteensaakoota,valmistellakäyttöävarten,
puhdistaa ja huoltaa vain aikuinen.
 _ Äläkäytätuotetta,jossiitäpuuttuuosiataijokinosa
on rikki.
 _ Ennenkäyttöönottoavarmista,ettäkaikki
kiinnitysmekanismit on kytketty oikein.
 _ Varosormienlaittamistamekanismienväliin.
_ VAROITUS:Älälisääpatjojataialustoja.
_ Tavaroiden ripustaminen työntöaisaan tai kahvoihin
voi tehdä tuotteesta epävakaan. Noudata valmistajan
enimmäiskuormituksesta antamia ohjeita.
 _ Älälaitakoriinkuormia,joidenpainoylittää5kg.Älä
laitajuomanpidikkeeseenesineitä,joidenpainoylittää
pidikkeeseenmerkitynpainorajan,äläkäkoskaan
kuumia juomia. Älä laita kuomujen taskuihin (jos
sellaisiaon)esineitä,joidenpainoylittää0,2kg.
_ Älä käytä tuotetta portaiden tai askelmien
läheisyydessä.Äläkäytäpaikoissa,joissalapsenkäsien
ulottuvillaonlämmönlähteitä,avotultataivaarallisia
esineitä.
_ Muiden kuin valmistajan hyväksymien lisävarusteiden
käyttö saattaa olla vaarallista.
_ Tämä tuote ei sovellu käytettäväksi hölkätessä tai
rullaluistellessa.
 _ Äläkäytäsadesuojaa(jossellainenkuuluutuotteeseen)
sisätiloissa.Tarkastaaina,etteilapsellaoleliiankuuma.
Äläviesadesuojaalähellelämmönlähteitä-varomyös
savukkeita.Varmista,etteisadesuojatartumihinkään
vaunujen tai rattaiden liikkuvaan mekanismiin. Irrota
ainasadesuoja,ennenkuinsuljetvaunuttairattaat.
TUOTTEEN OSAT
Tarkastapakkauksensisältö.Jossinullaon
huomautettavaa,otayhteyttäasiakaspalveluumme.
 _ PLIKOMINI-rattaatkoostuvatseuraavistaosista:
2kääntyvääjalukittuvaaetupyörää,2takapyörää,kori,
kuppiteline ja kuomu.