- 34 -
oldószerekvagyegyébhasonlótermékekalkalmazása
nélkül,rendszeresentisztítsákmegaműanyagból
készültrészeket;tartsanakszárazonmindenfémből
készültrésztarozsdásodásmegelőzésecéljából;
tisztítsák le a port vagy a homokot minden mozgó
részről(szabályozómechanizmusok,összekapcsoló
mechanizmusok,kerekek…)ésszükségeseténkönnyű
olajjalkenjékbe.
AZESŐVÉDŐTISZTÍTÁSA:egyszivaccsalésszappanos
vízzel,mosószerekhasználatanélkülmossákle.
ASZÖVETRÉSZEKTISZTÍTÁSA:ASZÖVETRÉSZEK
TISZTÍTÁSA:keféljékleaszövetrészeketapor
eltávolításáhozéslegfeljebb30°-oshőmérsékleten,
kézzelmossákki;nefacsarják;nefehérítsékklórral;ne
vasalják;nevégezzenekszáraztisztítást;netávolítsák
elafoltokatoldószerekkelésneszárítsákforgódobos
ruhaszárítógépben.
PEG-PÉREGO S.p.A.
APeg-PéregoRt.ISO9001
tanúsítánnyalrendelkezik.A
tanúsítvány a vállalati munkamódszer
rendszerezettségénekésazabbanvaló
bizalomnak a garanciáját kínálja az
ügyfeleknekésafogyasztóknak. APegPéregoaz
ebbenakiadványbanismertetettmodelleknélműszaki
vagy kereskedelmi jellegű okokból kifolyólag bármikor
végrehajthatmódosításokat. APegPéregoa
Fogyasztóirendelkezéséreállmindenigényüklegjobb
kielégítésecéljából.EhhezazÜgyfeleinkvéleményének
megismeréseszámunkrarendkívülfontosésértékes.
Ezértnagyonhálásaklennénk,haatermékünk
használatbavételeutánkitöltenékaFOGYASZTÓI
ÉRTÉKELÉSIKÉRDŐÍVETésabbanfeltüntetnékaz
esetlegesészrevételeiketvagyötleteiket;akérdőívet
azalábbiinternetesweboldalunkontaláljákmeg:
www.pegperego.com
PEG-PÉREGO VEVŐSZOLGÁLAT
Haamodellrészeivéletlenülelvesznekvagy
megsérülnek,akkorcsakeredetiPegPérego
cserealkatrészekethasználjanak!Azesetlegesjavítások,
cserék,atermékekkelkapcsolatosinformációk
valamintazeredetialkatrészekéstartozékok
értékesítéseügyébenvegyékfelakapcsolatotaPeg
PéregoVevőszolgálatával,meghatározvaatermék
sorozatszámát,amennyibenarendelkezésükreáll.
tel.0039/039/60.88.213
fax0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
internetes weboldal www.pegperego.com
SL_Slovenščina
Hvala,kersteizbraliizdelekPeg-Pérego.
OPOZORILO
_ POMEMBNO: natančno preberite ta navodila in jih
shranite za prihodnjo uporabo. Neupoštevanje teh
navodil lahko ogrozi varnost otroka.
 _ Taizdelekjenamenjenprevažanju1otrokavsedežu.
 _ Neprevažajtevečjegaštevilaotrok,kottonavaja
proizvajalec.
 _ Izdelekjeprimerenzaotrokeodrojstvado15kgteže.
 _ Otrokanikolinepuščajtesamega.
 _ Vednouporabljajtepettočkovnivarnostnipas.Jermen
zaokolipasuvednopripnitenamednožnijermenček.
 _ Pazite,danepoškodujeteotroka,konastavljate
mehanizme(ročaj,hrbtninaslon).
 _ Vednouporabljajtezavore,kostezaustavljeni,ter
medtemkootrokapolagatevvozičekaligajemljeteiz
njega.
 _ Sestavljanjeinpripravoizdelka,čiščenjeinvzdrževanje
morajo izvajati odrasle osebe.
 _ Izdelkaneuporabljajte,čemanjkajodelialisovidne
poškodbe.
 _ Preduporaboseprepričajte,alisovsimehanizmi
sistema za pripenjanje pravilno speti.
 _ Vmehanizmenikolinevstavljajteprstov.
 _ OPOZORILO:Nedodajajteblazinzaležanje.
 _ Vsakobremenaročajualiročicahlahkoizdeleknaredi
nestabilen;upoštevajtepriporočilaproizvajalcaza
maksimalno obremenitev izdelka.
 _ Vnakupovalnokošaronedajajtetovorov,kibi
presegalitežo5kg.Vdržalozapijačonevstavljajte
predmetov,kisotežjiodnavedbenasamemdržaluza
pijačo.Vanjnikolineodlagajtetoplihpijač.Vžepena
strehici(česoprisotni)neodlagajtepredmetov,težjih
od0,2kg.
 _ Izdelkaneuporabljajtevbližinistopnic,virovtoplote,
odprtegaognjaalinevarnihpredmetov,kisovdosegu
otrokovih rok.
 _ Uporabadodatkov,kijihneodobriproizvajalec,je
lahko nevarna.
_ Izdelek ni primeren za uporabo med tekanjem ali
rolanjem.
 _ Dežneprevleke(čejevuporabi)nesmeteuporabljativ
zaprtihprostorih.Vednopreverite,daotroknipregret;
Dežneprevlekenikolinepuščajteobvirihtoplotein
pazitenaprižganecigarete.Prepričajtese,dadežna
prevlekaneovirapremikajočihsemehanizmov
ogrodjaalivozička;predenogrodjealivozičekzaprete,
jo vedno odstranite.
SESTAVNI DELI IZDELKA
Preverite,alijevembalaživsenavedenoinvprimeru
reklamacijepokličitecenterzapomočuporabnikom.
 _ VozičekPLIKOMINIjesestavljeniz:
2setovvrtljivihsprednjihkoleszzavorami,2setov
zadnjihkoles,košare,nastavkazapijače,strehice.