- 42 -
SERIAL NUMBER
19• ΤοPassegginoPLIKO MINI,αναγράφει,πίσωαπό
τηνπλάτη,πληροφορίεςσχετικάμεταεξής:όνομα
προϊόντος,ημερομηνίαπαραγωγήςκαιαριθμόσειράς
αυτού.
Αυτέςοιπληροφορίεςείναιαπαραίτητεςσεπερίπτωση
παραπόνων.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
20•ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ:πρακτικόςποδόσακος.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΚΑΛΥΜΜΑΓΙΑΤΗΒΡΟΧΗ:
εφαρμόζεταιστηνκουκούλα.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ:Εφαρμόζεταιστηνκουκούλα.
21•ΤΣΑΝΤΑΤΑΞΙΔΙΟΥ:Πρακτικήτσάνταγιατημεταφορά
τουκαροτσιούπεριπάτουμετοαεροπλάνο(εικ.a).
ΟΜΠΡΕΛΙΤΣΑ:Πρακτικήταιριαστήομπρελίτσα(εικ.b).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:προστατέψτετοαπό
τουςατμοσφαιρικούςπαράγοντες:νερό,βροχήήχιόνι·
ησυνεχήςκαιπαρατεταμένηέκθεσηστονήλιοθα
μπορούσεναπροκαλέσειαλλαγέςστοχρώμαπολλών
υλικών·φυλάξτετοπροϊόναυτόσεξηρόχώρο. Να
ελέγχετεκαινακάνετεεπεμβάσειςσυντήρησηςστα
κύριαμέρηκατάτακτάδιαστήματα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΤΟΥΣΚΕΛΕΤΟΥ:Περιοδικάκαθαρίζετε
ταπλαστικάμέρημεέναυγρόπανίχωρίςνα
χρησιμοποιείτεδιαλυτικάήάλλαπαρόμοιαπροϊόντα·
κρατήστεστεγνάόλαταμεταλλικάμέρηγιαναμη
σκουριάσουν·κρατήστεκαθαράόλατακινούμενα
μέρη(μηχανισμοίρύθμισης,μηχανισμοίσύνδεσης,
τροχοί…)απόσκόνηήάμμοκαιεάνχρειαστεί,
λιπάνετέταμεελαφρύλάδι.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΤΟΥΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑΤΗΒΡΟΧΗ:πλύνετεμεένασφουγγάρικαι
σαπουνισμένονερό,χωρίςτηχρήσηαπορρυπαντικών.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΤΩΝΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝΜΕΡΩΝ:βουρτσίστε
ταμέρηαπόύφασμαγιανααπομακρύνετετησκόνη
καιπλύνετεστοχέρισεθερμοκρασία30°τοανώτερο·
μηνταστύβετε·μηνλευκαίνετεμεχλώριο·μηντα
σιδερώνετε·μηνκάνετεστεγνόκαθάρισμα·μην
αφαιρείτετουςλεκέδεςμεδιαλυτικάκαιμηνστεγνώνετε
σεστεγνωτήριομεπεριστροφικόκύλινδρο.
PEG-PÉREGO S.p.A.
ΗPeg-PéregoS.p.A.διαθέτει
πιστοποίησηΙSO9001.Ηπιστοποίηση
παρέχειστουςπελάτεςκαιτους
καταναλωτέςτηνεγγύησηδιαφάνειας
καιεµπιστοσύνηςστοντρόποµετον
οποίοεργάζεταιηεταιρία. ΗPeg-
Péregoθαμπορείναεπιφέρειανάπάσαστιγμή
τροποποιήσειςσταμοντέλαπουπεριγράφονταιστην
παρούσαδημοσίευση,γιαλόγουςτεχνικήςή
εμπορικήςφύσης. ΗPeg-Péregoείναιστηδιάθεσητων
Καταναλωτώντηςγιαναικανοποιήσειόσοτοδυνατόν
καλύτεραόλεςτιςαπαιτήσειςτους.Γιατολόγοαυτό,
γιαμαςείναιεξαιρετικάσημαντικόκαιπολύτιμονα
γνωρίζουμετηγνώμητωνΠελατώνμας.Θασας
είμαστελοιπόνευγνώμονεςεάν,αφού
χρησιμοποιήσετεέναπροϊόνμας,συμπληρώσετετο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
επισημαίνονταςενδεχόμενεςπαρατηρήσειςή
υποδείξεις,πουθαβρείτεστηνιστοσελίδαμαςστο
διαδίκτυο.www.pegperego.com
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PEG-
PÉREGO
Εάντυχόνχαθούνήκαταστραφούνμέρη
τουμοντέλου,χρησιμοποιήστεμόνονγνήσια
ανταλλακτικάPeg-Pérego.Γιαενδεχόμενεςεπισκευές,
αντικαταστάσεις,πληροφορίεςσχετικάμεταπροϊόντα,
πώλησηγνήσιωνανταλλακτικώνκαιαξεσουάρ,
επικοινωνήστεμετηνΥπηρεσίαΥποστήριξηςPeg
Péregoαναφέροντας,σεπερίπτωσηπουυπάρχει,τον
σειριακόαριθμότουπροϊόντος.
τηλ.0039/039/60.88.213
fax0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
ιστοσελίδα internet www.pegperego.com