- 27 -
KÄYTTÖOHJEET
1• AVAAMINEN:avaarattaatvapauttamallavasemmalla
puolellaolevavipu(kuva_a),otakahvoistakiinnija
nosta samalla rattaita.
Varmista,ettärattaatovatkokonaanauki,tarkistamalla,
ettäsivukoukutovatkunnollakiinni(kuva_b).
2• Joskoukuteivätolekunnollakiinni,painaistuinosaa
(kuvad),kunneskoukkunapsahtaapaikalleen.
Painalopuksijalallaalaspäin(kuvae).
3• KOKOAMINEN:kiinnitäetupyörätlaskemallavipuaA
japujottamallapyöräBniinpitkälle,ettäsenapsahtaa
paikalleen.
4• Kiinnitäjarrutangollayhdistetyttakapyörätsiten,että
jarrujääulkopuolelle(kuvaa).
HUOMIO:tarkista,ettäosatovatkiinnittyneet
paikalleennapsahtamalla(katsokuvab).
5• Kiinnitä lopuksi jarrutangon keskiosa runkoon ja
tarkista,ettäseonkiinnittynyt oikein paikalleen kuvan
mukaisesti.
6• KORI:kiinnitäkoripujottamallasilmukat
takakoukkuihin1ja2jaetukoukkuun3(kuvaa).
JUOMANPIDIKE:voidaankiinnittäävainrattaiden
oikealle puolelle rungossa olevaan koukkuun.
Kiinnitä juomanpidike naksauttamalla se paikalleen
(kuva_b).
TYÖNTÖAISOJENSÄÄTÄMINEN:Työntöaisojen
korkeutta voidaan säätää. Paina takana olevaa
nappiajavedäaisaaylöspäin.Aisalasketaanalaspäin
päinvastaisellaliikkeellä(kuvac).
7 KÄÄNTÖPYÖRÄT:Joshaluatkääntääetupyöriä,laske
vipua(nuoli1).Voitkiinnittääpyörätsiirtämällävipua
vastakkaiseensuuntaan(nuoli2).Takapyöräteivät
käänny.
JARRU:rattaitajarrutetaanpainamallajalalla
takapyöräryhmäänsijoitettuajarruvipua.Jarru
vapautetaan työntämällä sitä päinvastaiseen suuntaan
(kuva_b).Kytkejarruainakunrattaatovatpaikoillaan.
8 KUOMU:kuomukiinnitetäänsijoittamallakiinnikkeet
paikoilleen ja työntämällä kunnes ne naksahtavat
kiinni,takaakuomukiinnitetäänrattaidenselkänojaan
napeilla(kuva_a).
Kuomu voidaan säätää kahteen asentoon (kuva
b)yksinkertaisestivetämälläsitäeteen-tai
taaksepäin.
9 VIISIPISTETURVAVYÖ:kiinnitälaittamallavyötärön
ympärikulkevanvyön(jonkaolkahihnatonkiinnitetty,
nuolia)soljetjalkojenvälistäkulkevaanvyöhönniin,
ettänenaksahtavatpaikalleen(nuolib).Irrotaturvavyö
painalla soljen keskellä olevaa pyöreää nappia ylöspäin
(nuolic)javetämällävyötärönympärikulkevavyötä
ulospäin(nuolid).
10•Kiristävyötärönympärikulkevavyövetämällä
molemmiltapuoliltanuolen(kuvaa)suuntaan.Voit
löysentäävyötätoimimallapäinvastoin.Vyötärön
ympäri kulkeva vyö voidaan kiristää turvalukkoon
(kuvab)asti.
11• Turvavyöt voidaan asettaa kolmelle eri korkeudelle
lapsen pituuden mukaan. Lapsen kasvaessa siirrytään
korkeampaan asentoon.
12•Joshaluatsäätääturvavyönkorkeutta,vapauta
molemmat soljet selkänojan takana.
Vedäolkahihnojaitseäsikohti(nuolia),kunnessoljet
vapautuvat ja työnnä ne selkänojan silmukoihin
(nuolib).Irrotaolkahihnatverhoilusta(nuolic)ja
liitänesopivimpaansolkeen(nuolid).Kiinnitäsitten
molemmatsoljetuudelleenselkänojantaakse(nuolie).
Kunkuuluunaksahdus,soljetovatlujastikiinni(kuvaf).
13•REISITUENSÄÄTÄMINEN:Reisitukivoidaansäätää2
asentoon. Se lasketaan alas vetämällä kahta sivuilla
olevaa vipua alas laskien samalla tukea. Se nostetaan
ylös työntämällä ylöspäin naksahdukseen saakka.
SELKÄNOJANSÄÄTÄMINEN:Selkänojavoidaansäätää
3 asentoon. Selkänoja lasketaan alas nostamalla
samanaikaisesti molemmilla puolilla olevia vipuja
ja laskemalla selkänojaa alaspäin. Lukitse selkänoja
haluamaasi asentoon. Selkänoja nostetaan ylös
työntämällä sitä ylöspäin.
14•SULKEMINEN:vedäensintoistavipuaylöspäinja
sittentoista,kunnesnenapsahtavat(kuvaa),ota
kiinnikeskikahvasta(kuvab)javedäsitäylöspäin,
kunnes rattaat sulkeutuvat.
Kunrattaatovatkiinni,nepysyvätpystyssä
itsenäisesti(kuvac).
15•KANTAMINEN:Rattaitavoikantaakätevästi
(etupyörätlukittuina)keskikahvasta(kuvaa).
Rattaitavoidaankantaamyössivukahvasta(kuvab).
16•IRROTETTAVASISÄVERHOILU:Rattaiden
sisäverhoilunirrottaminen:irrotakaksiselkänojan
takanaolevaasolkea(kuva1).
avaa jalkojen välillä oleva solki alakautta (kuva
2),kierräaukikaksiruuvia(molemmiltapuolilta)
ruuvimeisselillä pitääksesi mutteri paikallaan
(kuva_3).
17•irrotakuminauharungosta(kuva4),(fig_4),
vapautarunko(kuva5);katsoavaaminenkohta1,
poistarungonympärilläolevapussi(kuva6).
18•irrotapussijalkatuesta(kuva7).
Vedäpussiyläkautta(kuva8).
SARJANUMEROT
19•Stroller PLIKO MINI rattaissa on kaikki seuraavat tärkeät
tiedotselkänojantakana:tuotteennimi,valmistuspäiväja
sarjanumero.Nämä tiedot vaaditaan kaikkiin valituksiin.
LISÄVARUSTEET
20• PEITE:käytännöllinenpeite.
SADESUOJA:kiinnitetäänkuomuun.
HYTTYSVERKKO:voidaankiinnittäänapeillakuomuun.
21•MATKALAUKKU:kätevälaukkurattaiden
kuljettamiseksi lentokoneessa (kuva a).
SATEENVARJO:käytännöllinenrattaisiinsopiva
sateenvarjo (kuva b).
PUHDISTUS JA HUOLTO
TUOTTEENHUOLTO:Suojaatuotesateelta,lumeltaja
vedeltä.Jatkuvaaltistuminenauringonvalollesaattaa
muuttaa monien materiaalien väriä. Säilytä tuote
kuivassa paikassa. Tarkasta ja huolla tärkeimmät
osatännöllisin välein.
RUNGONPUHDISTUS:Puhdistamuoviosat
säännöllisesti kostealla kankaalla. Älä käytä liuotteita
tai muita vastaavia tuotteita. Pidä tuotteen metalliosat
kuivina,jottaneeivätruostu.Pidäkaikkiliikkuvat
osat(säätömekanismit,kiinnitysmekanismit,pyörät
jne.)puhtainajapoistaniistäsorajahiekka.Voitele
tarvittaessa kevytöljyllä.
SADESUOJANPUHDISTUS:Pesesaippuavedelläja
sienellä. Älä käytä pesuaineita.