Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [23/48]
23
romÂnĂ/ Moldovenească
ASPIRATOR DE PRAF
Descriere
1. Periepentrupodea/mochete
2. Comutatorregimuri«covor/podea»
3. Fixatorreglarelungimetubtelescopic
4. Tubtelescopicdealungire
5. Reglormecanicalputeriideaspirare
6. Mânerfurtunflexibil
7. Furtunflexibil
8. Capătulfurtunuluiflexibil
9. Fixatorulcapătuluifurtunuluiflexibil
10. Orificiudeintrareaaerului
11. Recipientdecolectareaprafului
12. Mânerpentrutransportare
13. Butonpornit/oprit
14. Butonrularecabludealimentare
15. Locaşpentru«parcarea»periei
16. НЕРАfiltrudeieşire
17. GrilajНЕРАfiltrudeieşire
18. Perieturbo
19. Duzăpentruspaţiiînguste
20. Periepentrucolectarealichidelordepesu-
prafeţenetede
21. Periemică
Descriere recipient de colectare a prafului
22. Butonfixatorrecipientdecolectareaprafului
23. Capacrecipient
24. Fixatorcapac
25. Filtru
26. Separator
27. Balondetaşabil
28. Flotor
29. Suportflotor
RECOMANDĂRI PRIVIND MĂSURILE DE
SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie instrucţiunea de exploatare
înainte de utilizarea aspiratorului de praf şi
păstraţi-o pe întreaga durată de exploatare.
Operarea greşită a aspiratorului de praf poate
duce la defectarea lui, cauzarea de prejudicii
utilizatoruluişiproprietăţiiacestuia.
Pentruareducerisculproduceriiunuiincendiu,
pentru a preveni electrocutarea, precum şi
traumatismeletrebuierespectaterecomandările
ceurmează.
• Utilizaţiprezentuldispozitiv numai încores-
punderecuinstrucţiuneadeexploatare.
• Înainte de conectarea dispozitivului la re-
ţeauaelectrică,asiguraţi-văcătensiuneade
lucruadispozitivuluielectriccorespundecu
tensiuneadinreţeauacaseiDvs.
• Pentru a evita riscul de incendiu nu folosiţi
piese intermediare atunci când conectaţi
aparatullapriză.
• Nulăsaţiaspiratoruldeprafconectatlapriza
electricăfărăsupraveghere.
• Pentruareducerisculdeelectrocutarenufo-
losiţiaparatulînafaraîncăperilor.
• Pentru a preveni stricăciunile transportaţi
aparatuldoarînambalajulproducătorului.
• Din motivede siguranţă a copiilornu lăsaţi
fărăsupravegherepungiledepolietilenăfo-
lositeîncalitatedeambalaj.
• Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
pachetele de polietilenă sau peliculele. Peri-
coldeasfixiere!
• Copiiitrebuiesupravegheaţipentru anuse
jucacuaparatul.Estenecesarăoatentăsu-
praveghere dacă în preajma aparatului în
funcţiuneseaflăcopiisaupersoanecuabi-
lităţireduse.
• Acest aparat nu este destinat pentru folo-
sirede către copiisau persoanecuabilităţi
reduse decât în cazul în care li se dau in-
strucţiuni corespunzătoareşi clare de către
persoana responsabilă cu siguranţa lor cu
privirelafolosireasigurăaaparatuluişides-
preriscurilecarepotapăreaîncazdefolo-
sireinadecvată.
• Nuutilizaţicabluldealimentaresaufurtunul
încalitatedemânerlatransportareaaspira-
toruluidepraf,nuînchideţiuşadacăcablul
de alimentare trece prin golul uşii şi evitaţi
contactulcabluluidealimentarecumarginile
saucolţurileascuţitealemobilierului.Întim-
pulcurăţiriiîncăperiinutreceţicuaspiratorul
peste cablul de alimentare deoarece poate
apăreapericoluldeteriorăriiacestuia.
• Deconectaţiaparatuldelareţeauaelectrică
înaintede curăţare şiîn cazulîn care nuîl
folosiţi.
• Nu atingeţi fişa sau corpul aspiratorului cu
mâinileude.
VT-1835_IM.indd 23 26.02.2014 9:38:02