Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [32/48]
32
УКРАЇНЬСКА
ПИЛОСОС
Опис
1. Щітка для підлоги/килимових покриттів
2. Перемикач режимів «килим/підлога»
3. Фіксатор регулювання довжини телеско-
пічної трубки
4. Телескопічна подовжувальна трубка
5. Механічний регулювальник сили всмок-
тування
6. Ручка гнучкого шланга
7. Гнучкий шланг
8. Наконечник гнучкого шланга
9. Фіксатор наконечника гнучкого шланга
10. Повітрозабірний отвір
11. Контейнер-пилозбірник
12. Ручка для перенесення
13. Кнопка вмикання/вимикання
14. Кнопка змотування мережевого кабелю
15. Місце «паркування» щітки
16. Вихідний НЕРА-фільтр
17. Решітка вихідного НЕРА-фільтра
18. Турбо-щітка
19. Щілинна насадка
20. Щітка для збору рідини з гладких повер-
хонь
21. Мала щітка
Опис контейнера для збору пилу
22. Кнопка фіксатора контейнера-пилозбір-
ника
23. Кришка контейнера
24. Фіксатор кришки
25. Фільтр
26. Сепаратор
27. Знімна колба
28. Поплавець
29. Тримач поплавця
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАХОДАМ БЕЗПЕКИ
Перед використанням приладу уважно
прочитайте інструкцію з експлуатації та
зберігайте її протягом усього терміну
експлуатації. Неправильне поводження з
пристроєм може привести до його поламання,
спричинення шкоди користувачеві або його
майну.
Для зниження ризику виникнення пожежі, для
запобігання ураженню електричним струмом
або для захисту від здобуття травм необхідно
дотримуватися необхідно дотримуватися
рекомендацій відносно заходів безпеки,
приведених нижче.
• Використовуйте даний пристрій лише від-
повідно до інструкції з експлуатації.
• Перш ніж підімкнути пристрій до електро-
мережі, переконайтеся в тому, що напруга,
зазначена на пристрою, відповідає напрузі
в електромережі у вашому домі.
• Щоб уникнути риску виникнення пожежі
не використовуйте перехідники при під-
миканні приладу до електричної розетки.
• Не залишайте пилосос без нагляду, коли
він включений в мережеву розетку.
• Для зниження ризику удару електричним
струмом не використовуйте пилосос поза
приміщеннями.
• Щоб уникнути пошкоджень перевозьте
пристрій тільки в заводській упаковці.
• З міркувань безпеки дітей не залишайте
без нагляду поліетиленові пакети, вико-
ристовувані в якості упаковки.
• Увага! Не дозволяйте дітям грати з полі-
етиленовими пакетами або пакувальною
плівкою. Загроза ядухи!
• Не дозволяйте дітям використовувати пи-
лосос в якості іграшки. Дотримуйтесь осо-
бливої обережності в тому випадку, якщо
поряд з працюючим пристроєм знахо-
дяться діти, або особи з обмеженими мож-
ливостями.
• Цей прилад не призначений для викорис-
тання дітьми та людьми з обмеженими
можливостями, якщо тільки особою, яка
відповідає за їх безпеку, їм не дано відпо-
відні і зрозумілі інструкції про безпечне ко-
ристування приладом і тієї небезпеки, яка
може виникати при його неправильному
використанні.
• Не використовуйте мережевий шнур або
шланг як ручку для перенесення пило-
соса, не закривайте двері, якщо мереже-
вий шнур проходить через дверний отвір,
уникайте контакту мережевого шнура з го-
стрими краями або кутами меблів. Під час
прибирання приміщення забороняється
переїжджати пилососом через мережевий
шнур, оскільки може виникнути небезпека
пошкодження мережевого шнура.
• Кожного разу перед чищенням, а також в
тому випадку, якщо ви пилососом не ко-
ристуєтеся, його слід вимикати з мережі.
• Не беріться за мережеву вилку або за кор-
пус пилососа мокрими руками.
VT-1835_IM.indd 32 26.02.2014 9:38:03